Skriv här det du söker efter!

Norden

Norden

Nordplus-programmet

Nordplus är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor. Samarbetet bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden. Det är nätverken som ansöker om Nordplus-medel och som utser stipendiaterna.

Nordplus-stipendier ges för heltidsstudier på grundutbildningsnivå. Stipendiet är 200 €/månad, för maximalt nio månader per läsår. Härutöver ges ett resebidrag, på 330 €, till Island 660 €.

Studerande som åker via Nordlysnätverket och Statskunskapsnätverket kommer att få Erasmusstipendium och -status och ska således fylla i ansökan i enlighet med Erasmusprogrammets instruktioner. Stipendiet är då 420 €/månad.

Den som är intresserad av ett Nordplus-utbyte ska kontakta sin ämneskoordinator eller Nordplus-kontaktpersonen vid ÅA. ÅA:s interna deadline för utbytesansökningar för läsåret 2021-2022 är 29.01.2021. Observera ändå att ämnesnätverken kan ha andra ansökningstider än de som Internationella ärenden har för t.ex Nordlys-nätverket.

Notera att en del utbyten inom Norden också sker via Erasmus+, titta gärna också på de olika ämnesnätverken inom ”Europa” också om endast Norden intresserar!

 

Biologi – Katri Aarnio

Nätverket koordineras av ämnet biologi vid ÅA.

 

Bildkonst – Minna Rimpilä (VÖS)

Nätverket EDDA (bildkonst) koordineras av Aalto-universitetet. Intresserade studenter och lärare kan bekanta sej med nätverkets webbplats här. Kontaktpersonerna vid ÅA är Minna Rimpilä/Johan Vikström (Vasa Övningsskola).

 

Filosofi – Martin Gustafsson

koordineras av Háskóli Islands

 

Finska – Leena Maria Heikkola (Urpo Nikanne)

koordineras av Jyväskylä universitet

 

Folkloristik – Lena Marander-Eklund

koordineras av Folkloristik, ÅA

 

Företagsekonomi (NOREK) – Tuija-Liisa Pohja

Notera att Nordplus NOREK-studerande kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

koordineras av Stockholms universitet

 

Historia – Laura Hollsten (Ann-Catrin Östman)

koordineras av Historia, ÅA

 

Informationsvetenskap – Tuija-Liisa Pohja

koordineras av Högskolan i Borås

 

Lärarutbildning – Katie Mills

NNTE-nätverket är ett nätverk för att sprida kunskap om och utveckla samarbetet mellan lärarutbildningar i Baltikum och Norden. Nätverket koordineras av Uppsala universitet och har en egen webbplats.

Övriga medlemmar utanför Finland:

 

Lärarutbildningen i Norden – Jan-Erik Romar

koordineras av Åbo Akademi University

 

Nordic early literacy – Ann-Katrin Svensson/Ria Heilä-Ylikallio

koordineras av Linnéuniversitet

 

NORDLIKS – Marie-Louise Lind Sørensen

Nätverket inom Nordiska språk och litteraturvetenskap koordineras av Universitetet i Tromsø. Nätverket har en egen webbplats: www.nordliks.net. Kontaktperson vid Åbo Akademi är Marie-Louise Lind Sørensen.

Notera att Nordplus NORDLIKS-studerande kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

Obs! Københavns universitet, Roskilde universitet och Fróðskaparsetur Føroya deltar ej som Erasmusprogramuniversitet, utan fortsättningsvis som Nordplus-universitet.

 

Nordlys öppet nätverk – Katie Mills (Susanne Nylund-Torp)

Främst för studerande som ska läsa annat ämne än sitt huvudämne, eller för studerande vars institution inte har ett eget nätverk. Se även www.nordlys.info.

Notera att Nordlys-utbytesstuderande kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

Obs! Göteborgs universitet och Färöarnas universitet deltar ej som Erasmusprogramuniversitet, utan fortsättningsvis som Nordplus-universitet.

 

NORDTEK – Katie Mills (Susanne Nylund-Torp)

koordineras av Uleåborgs universitet, www.nordtek.net

Notera att NORDTEK-utbytesstuderande kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

 

Psykologi – Petra Grönholm-Nyman

koordineras av Jyväskylä universitet.

 

Religionsvetenskap – Jan Svanberg/Peter Nynäs

koordineras av religionsvetenskap, Åbo Akademi.

 

Slöjdpedagogik – Mia Porko-Hudd

Nordic Forum for research and development in craft and design koordineras av Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Statskunskap/Offentlig förvaltning – Tuija-Liisa Pohja

Notera att Nordplus statskunskapsutbytesstuderande kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

koordineras av Aarhus Universitet

 

Teologi – Pekka Lindqvist

koordineras av Det teologiske meninghetsfakultet

 

Till bords i Norden (hushållsvetenskap) – Gun Åbacka/Karin Sundqvist

koordineras av ÅA

 

Uppdaterad 29.1.2021