Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
12.3.2018
Åbo Akademi

Åbo Akademis jubileumskantat uruppförs i Vasa

Som en del av Åbo Akademis 100-årsfirande uruppförs jubileumskantaten Undrans mosaik i Vasa lördagen den 17 mars. Kantaten är skriven av kompositör Ulf Långbacka, som därmed går i självaste Jean Sibelius fotspår. Åbo Akademis första kantat Jordens sång komponerades nämligen av Sibelius till invigningen av Åbo Akademi 1919.

– Det känns hedersamt att ha detta uppdrag och det är fint att Åbo Akademi satsar på det här. Jag har själv varit med och uppfört Sibelius kantat ett antal gånger både som körmedlem och dirigent, säger Långbacka.

– Åbo Akademis tidigare kantater har oftast komponerats till en specialskriven dikt. Vanligen är de verk i symfonisk anda, men där har jag försökt göra på ett annat sätt och har dragit ner på de mest heroiskt-patetiska inslagen.

Ordet ”mosaik” i titeln kommer av att den nya kantaten bygger på ett mycket varierat musikspråk där delarna kontrasterar mot varandra, och av att texterna är en heterogen sammanställning av tankar kring undrandets och sinnets väsen. Långbacka har involverat forskare vid Åbo Akademis alla fyra fakulteter för att ge sina ämnesområdes specifika syner på människan, och har även använt texter av Aristoteles, Nietzsche och Vergilius.

Idén att samla texter om undrandet, tänkandet och sinnet uppkom redan år 2014 då Långbacka mötte psykiatern och forskaren Daniel Siegel vid en konferens i Åbo. Siegel presenterade bland annat sin berömda definition av det mänskliga sinnet, som fritt översatt lyder: ”Det mänskliga sinnet är en relationsbaserad och förkroppsligad process som reglerar flödet av energi och information över tid.” (”The human mind is a relational and embodied process that regulates the flow of energy and information [across time].”)

– Det slog mig att den strikt vetenskapliga definitionen var mycket poetisk. Då jag år 2016 fick det hedersamma uppdraget att skapa en jubileumskantat för Åbo Akademi var det naturligt att utgå från denna sats, säger Långbacka.

Undrans mosaik uruppförs i Trefaldighetskyrkan i Vasa lördagen den 17 mars 2018 kl. 18.00. Dirigenter är Ulf Långbacka. Vid framförandet medverkar solisterna Maikki Säikkä och Andreas Nordström, studentkörerna Brahe Djäknar, Florakören och Pedavoces, pianist Folke Gräsbeck, samt Mathias Waenerberg och Jyrki Lumiainen på synt respektive slagverk. Kim Engblom sköter ljudteknik och har medverkat vid skapandet av de elektroniska inslagen.

Vid samma konsert uppför körerna också Jean Sibelius Jordens sång, och Finlandia tillsammans med Akademiska orkestern under ledning av kapellmästare Sauli Huhtala. Orkestern framför också Sibelius symfoni nr. 2. Biljetter (25 €/15 €) fås via lippu.fi.

För mera information om verket:

Ulf Långbacka
Kompositör, lektor i musikvetenskap vid Åbo Akademi
Tfn: +358 50 301 0636
E-post: ulf.langbacka@abo.fi

För information om jubileumsåret:

Johan Berg
Koordinator för ÅA100
Tfn: +358 503022647
E-post: johan.berg@abo.fi