Skriv här det du söker efter!

Vattenanalysservice

Vattenanalysservice

Vi erbjuder ett urval olika analyser av processvatten, spillvatten, recipientvatten, dricksvatten och vatten från andra ursprung. Närmare information om de viktigaste analyserna beskrivs här. För prisuppgifter och närmare information om specificerade analyser, samt större mängder av olika analyser, vänligen kontakta någon av kontaktpersonerna eller vattenanalysservicens koordinator.

Koordinator:

Professor Stefan Willför
Johan Gadolin Process Chemistry Centre (Wood and Paper Chemistry)
e-post: stefan.willfor@abo.fi
tfn: +358 40 504 7904

Kontaktpersoner:

Professor Johan Bobacka
Johan Gadolin Process Chemistry Centre (Analytical Chemistry)
e-post: johan.bobacka@abo.fi
tfn: +358 46 920 0208

Dr. Jussi Meriluoto
Biokemi
e-post: jussi.meriluoto@abo.fi
tfn: +358 400 418 720

Uppdaterad 26.3.2020