Vad lär du dig i ett Makerspace?

Målgrupp:

 • Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen.

Omfattning:

 • Två närstudiedagar.

Innehåll:

 • Kursen pågår dagarna 6.6-7.6 med följande dagsprogram:

Onsdag 6.6, kl. 10-16

 • Makerspace – framtidens lärmiljö / Linda Mannila
 • What is a makerspace? / Joe Moretti
 • Testa på Teknikpoolens STEAM-projekt, Energy Escape Room och Micro:Bit Greenhouse.
 • Hur du bedömer tvärvetenskapliga STEAM-projekt m.h.a. lärandematriser / Mia Skog
 • 3D-design i Tinkercad och 3D-printning

Torsdag 7.6, kl. 9-15

 • Vilken utrustning behövs i ett Makerspace?
 • Designworkshop med Makey Makey för nybörjare / Minttu Myllynen
 • Bygg och designa en egen produkt med sensorer med Micro:bit eller Hummingbird Robotics
 • Designmässa där grupperna presenterar sina programmerbara produkter.

Plats och ort:

 • Centret för livslångt lärande
  Arken, Fabriksgatan 2, Åbo

Kontakt

 • Mia Skog, utbildningsplanerare
  Tel.: 050-3200287
  E-post: mia.skog@abo.fi

Deltagarna står själva för resor, kost och logi, i övrigt bekostas kursen av Utbildningsstyrelsen.

 

Uppdaterad 3.5.2018