Skriv här det du söker efter!

Tyska språket och litteraturen – aktuellt

Tyska språket och litteraturen – aktuellt

Under vecka 7 kommer professor Florian Siems från TU Dresden att vara vår gäst på ämnet tyska språket och litteraturen och i detta sammanhang kommer professor Siems att hålla en gästföreläsning för alla intresserade, såväl nybörjare som avancerade studerande och personal. Prof. Siems är expert på marknadsföring och föreläsningen kommer att hållas på tyska. Diskussionen kan ske både på tyska och engelska. Prof. Siems är en mycket begåvad talare och har en talang för att presentera även komplicerat innehåll på ett mycket begripligt och enkelt sätt.

Föreläsningen har titeln ”Aktuelle Trends im Marketing” och äger rum den 13 februari 2023 kl. 16.00 i rum Goethe.

I teasern nedan kan man läsa mer om föreläsningen.

Alla varmt välkomna!

 

Såhär skriver prof Siems om innehållet:

Rubrik: „Aktuelle Trends im Marketing“

Marketing hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt – und wird dennoch heute fälschlicherweise noch immer nur mit „verkaufen“ gleichgesetzt. Dass Marketing viel mehr sein kann, warum man dabei neben Ansätzen aus der Psychologie vermehrt auch Ansätze aus der Soziologie und den Erziehungswissenschaften nutzt und warum insbesondere der Kommunikation eine ganz besondere Bedeutung zukommt, ist Gegenstand des Vortrages. Dabei wird auch auf neueste Entwicklungen, wie z.B. „Purpose Marketing“, eingegangen, das in den letzten Jahren durch die Krisen auf dieser Welt nochmal an Relevanz gewonnen hat.

 


Blickwinkel Deutschland

Die Experten-Seminare von Blickwinkel Deutschland werden regelmäßig in Zusammenarbeit mit der Åbo Akademi, der Universität Turku und dem Finnisch-Deutschen Verein Turku veranstaltet.

Blickwinkel Deutschland är en föredrags- och diskussionsserie, som Tyska språket och litteraturen ordnar i samarbete med systerinstitutionen vid Åbo universitet och finsk-tyska föreningen i Åbo.

Hänt inom Blickwinkel Deutschland

23.4.2019: diskussionsforumet ’Blickwinkel Deutschland’ ordnade i samarbete med flera externa aktörer, organisationer och föreningar ett allmänt och gränsöverskridande offentligt expertseminarium med anledning av 30 års jubileum för tyska murens fall. Temat var ”Murar förr – murar idag: Tyskland, Finland – Europa”. Som inbjudna talare fungerade ÅAs rektor Mikko Hupa, TYs rektor Kalervo Väänänen, Tysklands ambassadör Detlef Lingemann och Philipp Schwartz från INTERACT.

10.10.2018: Musikalisk cabaret-kväll med vinnaren av Tysklands ’Kleinkunst-Preis’ Marco Tschirpke, i kooperation med Aue-stiftelsen och förbundet för finsk-tyska föreningar i Finland.

26.09.2018: Författarläsning med den österrikiska författaren Julya Rabinowitch i samarbete med Deutsche Bibliothek Helsinki och österrikiska ambassaden.”

28.3.2017:  Deutschland im Wahljahr
Expertseminarium med Joachim Bussian, pressansvarig vid tyska ambassaden i Helsingfors.

27.2.2017: Treffpunkt Berlin – Aktuelles zu Kunst, Kultur und Gesellschaft
Expertseminarium med direktören för Finlands institut i Tyskland, Dr Laura Hirvi.

29.9.2016 ”Türöffner deutsch”. Arrangör Blickwinkel Deutschland i samarbete med Förbundet för Tysk-Finska Föreningar (SSYL) och Aue Stiftelsen Helsingfors.

Den centrala frågan lydde: Welche Türen öffnen Deutschkenntnisse für Finnen in den verschiedenen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaftsleben?

Föredragande: Tytti Tuppurainen, parlamentsledamot och ordförande för Vängruppen Tyskland vid det finska parlamentet, Ansu Saarela, Bauhaus Finland och Estland, Mika Akkanen, Åbo Stad (internationella relationer), professor Christopher Schmidt, Åbo Akademi, FD Doris Wagner, Åbo universitet, Harriet Klåvus, internationella enheten vid Åbo Akademi samt studerande, praktikanter och organisatörer av finsk-tyskt utbyte.

Moderation Roman Schatz, tysk journalist och författare.

11.3.2015 Deutsche Sprache. Finnische Wirtschaft. Passt das?
Expertseminarium med föredrag och paneldiskussion om tyska språkets betydelse för finländsk ekonomi och samhälle.
Vid seminariet talade Lauri Sipponen, VD LIDL Finland, Martin Brandt, företagare FinDera Consulting och Mikko Fritze, direktör Goethe-Institut Finland.

11.11.2014 In der Mitte Europas: Österreich im Fokus
Österrikes ambassadör Dr. Elisabeth Kehrer föreläste och svarade på frågor om aktuellt i Österrike.

6.5.2014 Besök av Dr Philipp Schwartz från INTERACT Point Turku
Föredrag och diskussion om gränsöverskridande samarbete inom Östersjöregionen: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Ostseeraum, EU Makroregionale Strategien und EU-Fördermittel.

31.3.2014 Besök av författaren Alain Claude Sulzer och ambassadör Maurice Darier
Den schweiziske författaren Alain Claude Sulzer läste ur sitt verk ”Aus den Fugen” och smakprov ur översättningen till finska ”Irti liitoksistaan” gavs. Schweiz’ ambassadör Maurice Darier närvar.

5.2.2014 Deutschland nach der Wahl, Europa vor der Wahl
H.E. Dr Thomas Götz behandlade den nya tyska regeringen och regeringsprogrammet, ekonomin och det finansiella läget och aktuellt inom Europa.

13.11.2014 Vänortsseminarium
Företrädare för vänortssamarbete mellan städer i Tyskland och i Åboregionen redogjorde för sina erfarenheter under ledning av Finsk-Tyska föreningens ordförande Jens Grübl.

31.10.2013 Über Netzwerke zu wirtschaftlicher Stärke -Ansätze deutsch-finnischer Kooperation
Projektchef Martin Brandt från Tysk-Finska handelskammaren redogjorde för bl.a. strukturella skillnader i Finlands och Tysklands näringsliv och presenterade aktuella projekt mellan länderna.

18.9.2013 Das deutsche Wahlsystem und die kommenden Wahlen
Pressattachén vid Tysklands ambassad i Helsingfors Joachim Bussianpresenterade det politiska läget inför valen i Tyskland i september 2013.

13.2.2013 Die aktuelle Lage Deutschlands in einem veränderlichen Europa
H.E. Ambassadör Dr. Thomas Götz föreläste om den aktuella finanskrisen, näringslivet, det tyska språkets roll inom ekonomi, utbildning, vetenskap och forskning samt energiomvandlingen i Tyskland.

Uppdaterad 9.2.2023