Skriv här det du söker efter!

Styrgruppen 2020-2022 för Lösningar för hälsa

Styrgruppen 2020-2022 för Lösningar för hälsa

Syftet med styrgruppen är att leda profilområdet. Styrgruppens uppgifter inkluderar att utveckla och koordinera forskningen inom profilområdet, samt att främja tvärvetenskaplighet, internationalisering och fakultetsöverskridande verksamhet. Styrgruppen har utsetts av Åbo Akademis rektor och kompletterats med professor Matti Laine för perioden 2.2.2021-31.12.2022.

Styrgruppens medlemmar 2020-2022 / 2.2.2021-31.12.2022

Ordförande, Professor Jessica Rosenholm, FNT/Farmaci
Professor Cecilia Sahlgren, FNT/Cellbiologi
Professor Mark Johnson, FNT/Biokemi
Professor Matti Laine, FHPT/Psykologi
Professor Tiina Salminen, FNT/Biokemi

Uppdaterad 23.9.2021