Skriv här det du söker efter!

Biämnen

Biämnen

I många av utbildningarna ingår utöver ett huvudämne eller inriktning också ett biämne, alltså ett ämne som läses i mindre utsträckning än det ämne du i huvudsak fokuserar på. Ett biämne är ett sätt för dig att skräddarsy din examen och kombinera olika ämneshelheter till nya, gränsöverskridande kombinationer.

Alla ämnen vid akademin som kan läsas som huvudämne, kan även studeras som biämnen. Du bör notera att vissa ämnen har specialkrav gällande biämnesstudierätten, t.ex. ett visst vitsord i ämnets grundkurs, en kvot av biämnesstuderande, ansökan om biämnesstudierätt via akademins antagning – de olika kraven hittar du i studiehandboken och genom att välja ”Visa beskrivning” för biämnet i fråga. Utöver huvudämnen finns det också en rad fristående biämnen som bara kan läsas som sådana. Du hittar alla dessa i listan över ämnen, och om du vill se en lista över enbart fristående biämnen hittar du dem genom att filtrera listan med sökordet ”biämne”.

Uppdaterad 12.11.2019