Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Studerande på andra stadiet får bättre insyn i utbildningarna vid Åbo Akademi

Från och med våren 2022 har studerande på andra stadiet, d.v.s. gymnasier och yrkesinstitut, möjlighet att avlägga kurser med omfattningen två studiepoäng (sp) vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Dessa kurser erbjuds för att stöda studerande på andra stadiet i deras framtida studieval, för att göra övergången till tredje stadiet smidigare, och för att ge en realistisk bild av universitetsstudier och bredda kursutbudet redan under andra stadiet.

– Redan tidigare har studerande kunnat avlägga kurser vid Öppna universitetet, men övriga kurser, som ofta varit fem studiepoäng, har uppfattats vara för omfattande för studerande på andra stadiet, säger Rebecca Karlsson, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande och projektledare för projektet ”Gymnasiesamarbete”.

Studerande på andra stadiet har under våren 2022 möjlighet att avlägga fyra olika kurser med omfattningen två studiepoäng:

 • Cirkulär ekonomi (Hållbar utveckling)
 • Was ist Deutsch? (Tyska språket och litteraturen)
 • Introduktion till kost och hälsa (Hushållsvetenskap och hälsokunskap)
 • Bioraffinaderier för en hållbar framtid (Kemi- och processteknik)

– Det är viktigt för oss att kunna inkludera även de studerande som befinner sig långt borta från Åbo och Vasa. Därför arrangeras alla kurser på nätet med distansundervisning kvällstid, så det går att delta oberoende av var man befinner sig. Deltagandet i kurserna är avgiftsfritt, säger Karlsson.

Prestationen på två studiepoäng kan tillgodoräknas i eventuella framtida studier vid Åbo Akademi. Prestationen torde också kunna tillgodoräknas som valbara studier på andra stadiet.

Mera information om kurserna finns på sidan abo.fi/opukurserandrastadiet.

Nya samarbetsformer och möjligheter

Denna nya form av samarbete med andra stadiet har formats under ett projekt vid Centret för livslångt lärande i samarbete med de fyra fakulteterna och utbildningsservice. Inom projektet har man också kartlagt vilka samarbetsformer som finns och vilka idéer för ytterligare samarbeten man för fram både inom gymnasierna i Svenskfinland och inom fakulteterna vid Åbo Akademi.

– Genom utökat samarbete satsar vi på förebyggande studierådgivning. Vi vill nå ut till studerande på andra stadiet redan innan de kommer till oss, säger Katharina Pohl, koordinator för studentrekrytering vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.

Utgående från resultatet i kartläggningen har följande samarbetsformer urskilts:

 1. Delta i universitetskurser
  Studerande på andra stadiet avlägger själva kurser och får en mera djupgående inblick i vad universitetsstudier går ut på, t.ex. kurserna med omfattningen 2 sp eller andra universitetskurser.
 2. Få smakprov på universitetsstudier
  Studerande på andra stadiet får möjlighet att få en inblick i innehållet i universitetsstudier utan att behöva avlägga en hel kurs, till exempel delta i undervisning eller laborationer vid ÅA, besök av ÅA-lärare i gymnasiernas kurser, ta del av poddar kring aktuell forskning.
 3. Få information om utbildningarna
  Evenemang där studerande vid andra stadiet får information om utbildningarna vid ÅA, till exempel mässor, UniYH-dagarna, alumnbesök vid gymnasier.

Mera information om samarbetsformerna finns på sidan abo.fi/prova


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 4/2021

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida