Skriv här det du söker efter!

FSEJ:s material från studieorienteringen

FSEJ:s material från studieorienteringen

Välkommen till fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik!

På denna sida samlar vi all information från studieorienteringsveckan, som är specifik för vår fakultet och som hjälper dig med att komma igång med studierna.

[Sidan uppdateras under/efter studieorienteringsveckan!]

 

Material från studieorienteringen hösten 2023:

Utbildningsprogrammet i ekonomi (EK+EM)

 

Utbildningsprogrammet i juridik (RN+JM)

 • Information om studierna och veckans program (måndag 28.8.2023)
  • Presentation (pdf)
  •  Handouts:
   • Studieorienteringsveckans program (pdf)
   • Checklista för studieorienteringen (pdf)
 • Examensstruktur och studieplanering (måndag 28.8.2023)
  • Presentation (pdf)
  • Handout:
   • Rekommenderad studiegång (pdf)
 • Att komma igång praktisk – genomgång av studieplaneringsverktyget Peppi, kursanmälan till höstens kurser, genomgång av studiehandboken, inloggning på Akademiska studiefärdigheter-kursen i Moodle, ÅA:s intranät (tisdag 29.8.2023)
  • Presentation (pdf)
  • Handouts:
   • Rekommenderad studiegång (pdf)
   • Peppi-instruktioner (pdf)
   • Kursguide – Akademiska studiefärdigheter för rättsnotarier (pdf)
 • Fråga studierådgivaren om något är oklart (onsdag 30.8.2023)
  • Sista påminnelser inför studiestarten (pdf)

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper, Åbo (PK+PM)

 

Magisterprogrammet i företagsekonomi (EM)

 

Magisterprogrammet i juridik (JM)

 • Information om studierna och veckans program (måndag 28.8.2023)
  • Presentation (pdf)
  •  Handouts:
   • Studieorienteringsveckans program (pdf)
   • Checklista för studieorienteringen (pdf)
 • Examensstruktur och studieplanering (måndag 28.8.2023)
  • Presentation (pdf)
  • Handout:
   • Rekommenderad studiegång (pdf)
 • Att komma igång praktisk – genomgång av studieplaneringsverktyget Peppi, kursanmälan till höstens kurser, genomgång av studiehandboken, ÅA:s intranät (tisdag 29.8.2023)
  • Presentation (pdf)
  • Handouts:
   • Peppi-instruktioner (pdf)
 • Fråga studierådgivaren om något är oklart (onsdag 30.8.2023)
  • Sista påminnelser inför studiestarten (pdf)

Magisterprogrammet i samhällsanalys (PM)
Magisterprogrammet i statsvetenskap, Åbo (PM)

 

Uppdaterad 17.4.2023