Skriv här det du söker efter!

FSEJ:s material från studieorienteringen

FSEJ:s material från studieorienteringen

Välkommen till fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik!

På denna sida samlar vi all information från studieorienteringsveckan, som är specifik för vår fakultet och som hjälper dig med att komma igång med studierna.

 

Material från studieorienteringen hösten 2023:

Detta gäller alla nya studerande vid ÅA:

Utbildningsprogrammet i ekonomi (EK+EM)

Magisterprogrammet i företagsekonomi (EM)

Utbildningsprogrammet i juridik (RN+JM)
Magisterprogrammet i juridik (JM)

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper, Åbo (PK+PM)
Magisterprogrammet i samhällsanalys (PM)
Magisterprogrammet i statsvetenskap, Åbo (PM)

Uppdaterad 8.9.2023