Skriv här det du söker efter!

Egenlärare vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Egenlärare vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik

Egenlärare

Alla nya studerande tilldelas en egenlärare. Till egenlärarens uppgifter hör främst att handleda i uppgörandet av en personlig studieplan, men också att utveckla studiefärdigheter, stöda inlärningsprocessen och de olika skedena i studiegången och informera om stödtjänster som finns vid ÅA. Egenläraren kan också svara på frågor angående studiernas innehåll.

Inom utbildningsprogrammet i ekonomi och utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo) fungerar studierådgivarna som egenlärare första året innan du har valt huvudämne.

Enklast får du kontakt med egenläraren via e-post: fornamn.efternamn@abo.fi.

 

Ekonomi:

Första årets kandidatstuderande
(tills val av huvudämne våren år 1)
Studierådgivare Joanna Anckar
Informationssystem Markku Heikkilä & Anna Sell
Internationell marknadsföring (kand.)
Internationell företagsverksamhet (mag.)
Johanna Lindström (kand. 2023 ->),
Monica Nyholm (mag.)
Nationalekonomi Sonja Grönblom
Organisation och ledning (kand.)
Ledarskap, strategi och organisation (mag.)
Jessica West (kand.),
Mika Mård (mag.)
Redovisning (kand.)
Redovisning och styrning (mag.)
Jaana Aaltonen & Otto Salo

 

Juridik:

Juridik Meddelas senare

 

Samhällsvetenskaper (Åbo):

Första årets kandidatstuderande
(tills val av huvudämne våren år 1)
Studierådgivare Monica Nylund
Folkrätt Viljam Engström & Mikaela Heikkilä
Informationsvetenskap Hilda Ruokolainen
Nationalekonomi Sonja Grönblom
Offentligt ledarskap Linnéa Henriksson (kand.), Sari Pikkala (mag.)
Sociologi Mika Helander (kand.), Mikko Lagerspetz (mag.)
Statskunskap Ann-Sofie Hermanson

 

Samhällsvetenskaper (Vasa):

Statskunskap med medier och kommunikation Janne Berg, Tom Carlson, Jenny Lindholm, Claus Stolpe, Kim Strandberg
Egenlärare för antagna 2023: Claus Stolpe

 

Internationella magisterprogram:

Master’s Degree Programme in
Governance of Digitalization
Xiaolu Wang
Master’s Degree Programme in
International Law and Human Rights
Catarina Krause

Uppdaterad 26.4.2024