Skriv här det du söker efter!

Ett år efter examen

Arbetsforum har sedan 1995 följt upp hur nyutexaminerade alumner placerar sig i arbetslivet. Samtidigt samlar vi in feedback på utbildningarna. Informationen används vid utvecklandet av utbildningarna och i vägledning av studerande. Är du intresserad av vilka olika jobb utexaminerade för just ditt huvudämne har, besök Töissä.fi, som baserar sig på  karriäruppföljningar från Finlands alla universitet.

De senaste två åren har vi rapporterat resultaten av sysselsättningsuppföljningen ett år efter examen tillsammans med karriäruppföljningen fem år efter examen. Du hittar de rapporterna på sidan Fem år efter examen  Här några resultat i korthet över utexaminerade under 2018 hösten 2019:

  • Sysselsättningsgrad: 90%, arbetslöshetsgrad 3,8%
  • Knappt en tredjedel har haft arbetslösa perioder under sitt första år i arbetslivet, i medeltal i 4,24 månader
  • Medellönen är 3.145 €
  • Tillsvidareanställning har drygt hälften av de som svarat.
  • 43% jobbar inom offentliga sektorn (stat, kommun), 36% inom privata sektorn, 3% är företagare

Ca 3/4 har ett arbete vars kravnivå motsvarar eller är mer krävande än utbildningen. De utexaminerade är nöjda med sin examen med tanke på sysselsättning och karriär, och anser att utbildningen gett tillräckliga förutsättningar för arbetslivet. Utbildningen har i hög grad utvecklat förmågan till självstyrande och initiativ, förmågan till analytiskt och systematiskt tänkande, att söka information och inlärningsförmåga. 

Vipunen.fi, utbildningsförvaltningens statistiktjänst, hittar du nationell statistik över utexaminerades placering efter examen.

Åbo Akademis egna rapporter Ett år efter examen:

Utexaminerade 2016

Utexaminerade 2015

Utexaminerade 2014

Utexaminerade 2013

 

 

Uppdaterad 16.6.2020