Skriv här det du söker efter!

När du kommer hem

När du kommer hem

Att uppleva en hemkomstchock är mycket vanligt. Du har upplevat mycket, men här hemma är allt sig likt. För att underlätta hemkomsten en aning ordnar Internationella ärenden tillsammans med Rektor vid ÅA en Välkomstmiddag för er i september. I Vasa sker mottagningen i samband med inskriptionen.

Tillgodoräkning av studier

För de kurser du avlagt utomlands ska du få studiepoäng vid ÅA. Du ansvarar sjäv för att ansöka om att få kurserna tillgodoräknade. Lämna in en kopia på ditt utländska transcript och kursbeskrivningar över de kurser du gått tillsammans med blanketten Anhållan om tillgodoräknande av studier avklarade vid ett annat universitet till ämnet/akademiska koordinatorn eller fakultetskansliet/studierådgivaren så fort som möjligt efter avslutat utbyte, senast 31. augusti.

Om du inte kommit överens om tillgodoräkning av språkkurser med CSK före utbytet, brukar dessa inte räknas tillgodo. Kontakta Internationella ärenden ifall du får problem med tillgodoräkning av kurser.

Du får resterande 20 % av stipendiet då du gjort följande:

Erasmus+ studerande

1. Lämnat in ”Erasmus Certificate of attendance” till Internationella ärenden. Slutdatumet ska vara samma som din sista studiedag vid värduniversitetet.

2. Fyllt i feedbacken i Solemove (fliken After exchange i din ansökan), som ger värdefull information åt framtida utbytesstuderande.

3. Fyllt i enkäten ”Erasmus+ individual participant report request” som skickats per e-post från EU.

4. Gjort del två av OLS-testet (ifall du inte uppnått nivå C2 i del ett), meddelande kommer per e-post från EU/Bryssel.

5. Lämnat/skickat in ett e-studieprestationsutdrag till Internationella ärenden där de tillgodoräknade kurserna framgår (minst 20sp/termin!)

 

Övriga studerande

1. Fyllt i feedbacken i Solemove (fliken After exchange i din ansökan), som ger värdefull information åt framtida utbytesstuderande.

2. Lämnat/skickat in ett e-studieprestationsutdrag till Internationella ärenden där de tillgodoräknade kurserna vid ÅA (Peppiutdrag!) framgår (minst 20sp/termin!)

 

Ställ upp som tutor eller på info-tillfällen!

Genom att bli tutor får du fortsätta din internationella bana även efter att du har återvänt hem. http://www.abo.fi/student/sv/utrikestutor

Vi hoppas också att du ställer upp och informerar ÅA-studerande som vill åka utomlands, både på inofficiella tillställningar samt de infotillfällen som Internationella ärenden ordnar flera gånger per år. Dina expertkunskaper är mycket uppskattade bland utresande studenter som åker till ditt f.d. värdland. Det kan också vara roligt för dig själv att få berätta om den perioden i ditt liv.

Du kan också fortsätta vara medlem i den Facebookgrupp som finns för ÅA:s utbytesstuderande utomlands, och berätta om erfarenheterna från just det land du vistats i.

Uppdaterad 13.2.2020