Skriv här det du söker efter!

När du kommer hem

När du kommer hem

Att uppleva en hemkomstchock är mycket vanligt. Du har upplevat mycket, men här hemma är allt sig likt. För att underlätta hemkomsten en aning ordnar Internationella ärenden tillsammans med Rektor vid ÅA en Välkomstmiddag för er i september. I Vasa sker mottagningen i samband med inskriptionen.

Tillgodoräkning av studier

För de kurser du avlagt utomlands ska du få studiepoäng vid ÅA. Du ansvarar sjäv för att ansöka om att få kurserna tillgodoräknade. Lämna in en kopia på ditt utländska transcript och kursbeskrivningar över de kurser du gått tillsammans med blanketten Anhållan om tillgodoräknande av studier avklarade vid ett annat universitet till ämnet/akademiska koordinatorn eller fakultetskansliet/studierådgivaren så fort som möjligt efter avslutat utbyte, senast 31. augusti.

Om du inte kommit överens om tillgodoräkning av språkkurser med CSK före utbytet, brukar dessa inte räknas tillgodo. Kontakta Internationella ärenden ifall du får problem med tillgodoräkning av kurser.

 

Du får resterande 20 % av stipendiet då du har gjort följande:

Erasmus+ studerande

1. Logga in på Solemove, och öppna fliken After exchange i din ansökan. Fyll i all info som efterfrågas, och  ladda upp ”Erasmus Certificate of attendance”. Slutdatumet ska vara samma som din sista studiedag vid värduniversitetet. Du måste vara noga med datumen; de ska stämma överens med infon i ditt Erasmus certificate of attendance.

I samma flik ska du också fylla i det totala antalet sp du fick under utbytet, och på vilket språk du studerade. Notera att dina prestationer ska vara tillgodoräknade vid ÅA innan du kan skicka in denna info. Ladda upp ett Peppi studieutdrag (PDF) med de tillgodoräknade prestationerna.

Fyll i all info som efterfrågas på den fliken, och Save/send.

2. Fyll i feedbacken i Solemove som kan publiceras (fliken Feedback i din ansökan), som ger värdefull information åt framtida utbytesstuderande.

3. Fyll i enkäten ”Erasmus+ individual participant report request” som skickats per e-post från EU.

4. Meddela Harriet Klåvus när allt detta är gjort.

 

Övriga studerande

1. Logga in på Solemove, och öppna fliken After exchange i din ansökan. Fyll i all info som efterfrågas, och ladda upp ett Peppi studieutdrag med de tillgodoräknade prestationern.

2. Fyll sedan i feedbacksformuläret i fliken Feedback, som kan publiceras och som ger värdefull information åt framtida utbytesstuderande. Notera att dina prestationer ska vara tillgodoräknade vid ÅA innan du kan skicka in denna info. Fyll i all info som efterfrågas på den fliken, och Save/send.

3. Meddela den person vid Internationella ärenden som har hjälpt dej med din ansökan om att det är gjort.

 

Ställ upp som tutor eller på info-tillfällen!

Genom att bli tutor får du fortsätta din internationella bana även efter att du har återvänt hem. Följ med kår e-posten för att få information när man kan ansöka om tutorskap (ofta i typ oktober och mars).

Vi hoppas också att du ställer upp och informerar ÅA-studerande som vill åka utomlands, både på inofficiella tillställningar samt de infotillfällen som Internationella ärenden ordnar flera gånger per år. Dina expertkunskaper är mycket uppskattade bland utresande studenter som åker till ditt f.d. värdland. Det kan också vara roligt för dig själv att få berätta om den perioden i ditt liv.

Du kan också fortsätta vara medlem i den Facebookgrupp som finns för ÅA:s utbytesstuderande utomlands, och berätta om erfarenheterna från just det land du vistats i.

Uppdaterad 6.8.2021