Skriv här det du söker efter!

När du kommer hem

När du kommer hem

Att uppleva en hemkomstchock är mycket vanligt. Du har upplevt mycket, men allt här hemma är sig likt. Man återanpassar sig efter en tid.

Tillgodoräkning av studier

För de kurser du avlagt utomlands ska du få studiepoäng vid ÅA. Du ansvarar sjäv för att ansöka om att få kurserna tillgodoräknade. Lämna in en kopia på ditt utländska studieprestationsutdrag (Transcript of Records) och kursbeskrivningar över de kurser du gått tillsammans med blanketten för tillgodoräkning till ämnet/akademiska koordinatorn eller fakultetskansliet så fort som möjligt efter avslutat utbyte.

Om du inte kommit överens om tillgodoräkning av språkkurser med Språkcentret före utbytet, brukar dessa inte räknas tillgodo. Kontakta Internationella ärenden ifall du får problem med tillgodoräkning av kurser.

 

Du får resterande 20 % av stipendiet då du har gjort följande:

Erasmus+ studerande

1. Logga in på SoleMOVE, och öppna fliken After exchange i din ansökan. Fyll i all info som efterfrågas, och ladda upp ”Erasmus+ Certificate of attendance”. Slutdatumet ska vara samma som din sista studiedag vid värduniversitetet. Du måste vara noga med datumen; de ska stämma överens med infon i ditt Erasmus+ certificate of attendance.

I samma flik ska du också fylla i det totala antalet sp du fick under utbytet, och på vilket språk du studerade. Notera att dina prestationer ska vara tillgodoräknade vid ÅA innan du kan skicka in denna info. Ladda upp ett Peppi studieprestationsutdrag (PDF) med de tillgodoräknade prestationerna.

Fyll i all info som efterfrågas på den fliken, och Save/send.

2. Fyll i feedbackformuläret i SoleMOVE (under fliken Feedback i din ansökan). Feedbacken kan publiceras och ger värdefull information åt framtida utbytesstuderande.

3. Fyll i enkäten ”Erasmus+ individual participant report request” som skickats per e-post från EU.

4. Meddela Harriet Klåvus när allt detta är gjort.

 

Övriga studerande

1. Logga in på SoleMOVE, och öppna fliken After exchange i din ansökan. Fyll i all info som efterfrågas, och ladda upp ett Peppi studieprestationsutdrag med de tillgodoräknade prestationerna.

2. Fyll sedan i feedbacksformuläret under fliken Feedback, som kan publiceras och som ger värdefull information åt framtida utbytesstuderande. Notera att dina prestationer ska vara tillgodoräknade vid ÅA innan du kan skicka in denna info. Fyll i all info som efterfrågas på den fliken, och Save/send.

3. Meddela den person vid Internationella ärenden som har hjälpt dej med din ansökan om att det är gjort.

 

Ställ upp som tutor eller på infotillfällen!

Genom att bli tutor får du fortsätta din internationella bana även efter att du har återvänt hem. Följ med e-posten från tutorkoordinatorn och Studentkårens nyhetsbrev för att få information när man kan ansöka om tutorskap (ofta i oktober och februari).

Vi hoppas också att du ställer upp och informerar ÅA-studerande som vill åka utomlands, både på inofficiella tillställningar samt de infotillfällen som Internationella ärenden ordnar flera gånger per år. Dina expertkunskaper är mycket uppskattade bland utresande studenter som åker till ditt f.d. värdland. Det kan också vara roligt för dig själv att få berätta om den perioden i ditt liv.

Du kan också fortsätta vara medlem i den Facebookgrupp som finns för ÅA:s utbytesstuderande utomlands, och berätta om erfarenheterna från just det land du vistats i.

Uppdaterad 3.11.2023