Skriv här det du söker efter!

Utbyte i Norden

Utbyte i Norden

Nordplus-programmet

 

 

 

Nordplus är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för studerande och lärare vid nordiska universitet och högskolor. Samarbetet bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden. Det är nätverken som ansöker om Nordplus-medel och som utser stipendiaterna.

Erasmus+ finansierat nätverk:

Mobilitet genom flera nordplus-nätverk finansieras nu av Erasmus+-programmet. Följande nätverk finansieras av Erasmus+ vilket innebär att studenter och lärare kommer att få Erasmusstipendium och -status och ska således fylla i ansökan i enlighet med Erasmusprogrammets instruktioner. Stipendiet är då 540 €/månad inom Norden.

 • Biologi
 • Folkloristik
 • Företagsekonomi (NOREK)
 • Historia
 • Nordiska språk och litteraturvetenskap (NORDLIKS)
 • NORDLYS (öppet nätverk)
 • NORDTEK
 • Statskunskap

Nordplus finansierat nätverk:

Nordplus-stipendier ges för heltidsstudier på grundutbildningsnivå. Stipendiet är 250 €/månad, för maximalt nio månader per läsår. Härutöver ges ett resebidrag, på 330€ till Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige, 660 € till Island och 1,300€ till Grönland. Följande nätverk finansieras av Nordplus.

 • Bildkonst
 • Filosofi
 • Finska
 • Informationsvetenskap
 • Lärarutbildning
 • Lärarutbildning i Norden
 • Nordic Early Literacy
 • Psykologi
 • Slöjdpedagogik
 • Teologi

Den som är intresserad av ett Nordplus-utbyte ska kontakta sin ämneskoordinator eller Nordplus-kontaktpersonen vid ÅA. ÅA:s interna deadline för utbytesansökningar är 02.02.2024.

Notera att en del utbyten inom Norden också sker via Erasmus+, titta gärna också på de olika ämnesnätverken inom ”Europa” också om endast Norden intresserar!

 

Biologi – Katri Aarnio

Nätverket koordineras av ämnet biologi vid ÅA.

Medlemsuniversitet:

Bildkonst – Minna Rimpilä (VÖS)

Nätverket EDDA (bildkonst) koordineras av Aalto-universitetet. Intresserade studenter och lärare kan bekanta sej med nätverkets webbplats här. Kontaktpersonerna vid ÅA är Minna Rimpilä/Johan Vikström (Vasa Övningsskola).

Medlemsuniversitet:

Folkloristik – Lena Marander-Eklund

Nätverket koordineras av ämnet folkloristik vid ÅA.

Medlemsuniversitet:

Historia – Ann-Catrin Östman

Nätverket koordineras av ämnet historia vid ÅA.

Medlemsuniversitet:

Lärarutbildning – Katie Fagerström

NNTE-nätverket är ett nätverk för att sprida kunskap om och utveckla samarbetet mellan lärarutbildningar i Baltikum och Norden.

Nätverket koordineras av Uppsala universitet och har en egen webbplats.

Medlemsuniversitet:

Lärarutbildningen i Norden – Joni Kuokkanen

Koordineras av ÅA.

Medlemsuniversitet:

Nordic early literacy – Ann-Katrin Svensson/Ria Heilä-Ylikallio

Koordineras av Linnéuniversitet

Medlemsuniversitet:

NORDLIKS – Marie-Louise Lind Sørensen

Nätverket inom Nordiska språk och litteraturvetenskap koordineras av UiT- Universitetet i Tromsø.

Nätverket har en egen webbplats: www.nordliks.net. Kontaktperson vid Åbo Akademi är Marie-Louise Lind Sørensen.

Obs! Københavns universitet, Roskilde universitet och Fróðskaparsetur Føroya deltar ej som Erasmusprogramuniversitet, utan fortsättningsvis som Nordplus-universitet.

Medlemsuniversitet:

Nordlys öppet nätverk – Katie Fagerström 

Främst för studerande som ska läsa annat ämne än sitt huvudämne, eller för studerande vars institution inte har ett eget nätverk. Se även www.nordlys.info.

Obs! Färöarnas universitet deltar ej som Erasmusprogramuniversitet, utan fortsättningsvis som Nordplus-universitet.

Medlemsuniversitet:

Uppdaterad 4.4.2024