Skriv här det du söker efter!

Utbyte i Norden

Utbyte i Norden

Nordplus-programmet

Nordplus är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor. Samarbetet bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden. Det är nätverken som ansöker om Nordplus-medel och som utser stipendiaterna.

Nordplus-stipendier ges för heltidsstudier på grundutbildningsnivå. Stipendiet är 200 €/månad, för maximalt nio månader per läsår. Härutöver ges ett resebidrag, på 330 €, till Island 660 €.

Studerande som åker via Nordlysnätverket och Statskunskapsnätverket kommer att få Erasmusstipendium och -status och ska således fylla i ansökan i enlighet med Erasmusprogrammets instruktioner. Stipendiet är då 540 €/månad inom Norden.

Den som är intresserad av ett Nordplus-utbyte ska kontakta sin ämneskoordinator eller Nordplus-kontaktpersonen vid ÅA. ÅA:s interna deadline för utbytesansökningar för läsåret 2023-2024 är 03.02.2023. Observera ändå att ämnesnätverken kan ha andra ansökningstider än de som Internationella ärenden har för t.ex Nordlys-nätverket.

Notera att en del utbyten inom Norden också sker via Erasmus+, titta gärna också på de olika ämnesnätverken inom ”Europa” också om endast Norden intresserar!

 

Biologi – Katri Aarnio

Nätverket koordineras av ämnet biologi vid ÅA.

Utbytesstuderanden kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

Koordineras av ÅA.

 

Bildkonst – Minna Rimpilä (VÖS)

Nätverket EDDA (bildkonst) koordineras av Aalto-universitetet. Intresserade studenter och lärare kan bekanta sej med nätverkets webbplats här. Kontaktpersonerna vid ÅA är Minna Rimpilä/Johan Vikström (Vasa Övningsskola).

 

Filosofi – Martin Gustafsson

koordineras av Háskóli Islands

 

Finska – Leena Maria Heikkola (Urpo Nikanne)

koordineras av Jyväskylä universitet

 

Folkloristik – Lena Marander-Eklund

Nätverket koordineras av ämnet folkloristik vid ÅA.

Utbytesstuderanden kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

Koordineras av ÅA.

 

Företagsekonomi (NOREK) – Tuija-Liisa Pohja

Notera att Nordplus NOREK-studerande kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

Koordineras av Stockholms universitet

 

Historia – Ann-Catrin Östman

Nätverket koordineras av ämnet historia vid ÅA.

Utbytesstuderanden kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

Koordineras av ÅA.

 

Informationsvetenskap – Tuija-Liisa Pohja

Koordineras av Högskolan i Borås

 

Lärarutbildning – Katie Fagerström

NNTE-nätverket är ett nätverk för att sprida kunskap om och utveckla samarbetet mellan lärarutbildningar i Baltikum och Norden.

Nätverket koordineras av Uppsala universitet och har en egen webbplats.

Övriga medlemmar utanför Finland:

 

Lärarutbildningen i Norden – Joni Kuokkanen

Koordineras av ÅA.

 

Nordic early literacy – Ann-Katrin Svensson/Ria Heilä-Ylikallio

Koordineras av Linnéuniversitet

 

NORDLIKS – Marie-Louise Lind Sørensen

Nätverket inom Nordiska språk och litteraturvetenskap koordineras av UiT- Universitetet i Tromsø.

Nätverket har en egen webbplats: www.nordliks.net. Kontaktperson vid Åbo Akademi är Marie-Louise Lind Sørensen.

Notera att Nordplus NORDLIKS-studerande kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

Obs! Københavns universitet, Roskilde universitet och Fróðskaparsetur Føroya deltar ej som Erasmusprogramuniversitet, utan fortsättningsvis som Nordplus-universitet.

 

Nordlys öppet nätverk – Katie Fagerström 

Främst för studerande som ska läsa annat ämne än sitt huvudämne, eller för studerande vars institution inte har ett eget nätverk. Se även www.nordlys.info.

Notera att Nordlys-utbytesstuderande kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

Obs! Färöarnas universitet deltar ej som Erasmusprogramuniversitet, utan fortsättningsvis som Nordplus-universitet.

 

NORDTEK – Katie Fagerström

Koordineras av University of Stavanger, www.nordtek.net

Notera att NORDTEK-utbytesstuderande kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

 

Psykologi – Petra Grönholm-Nyman

Koordineras av Jyväskylä universitet.

 

Slöjdpedagogik – Mia Porko-Hudd

Nordic Forum for research and development in craft and design koordineras av Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Statskunskap/Offentlig förvaltning – Tuija-Liisa Pohja

Notera att Nordplus statskunskapsutbytesstuderande kommer att få Erasmusstipendier och även Erasmus utbytesstuderandestatus. Sökanden skall därmed fylla i Erasmus Learning agreement och ladda upp alla bilagor som skall bifogas en Erasmusansökan.

Koordineras av Aarhus Universitet

 

Teologi – Pekka Lindqvist

Koordineras av Det teologiske meninghetsfakultet

 

Till bords i Norden (hushållsvetenskap) – Gun Åbacka/Karin Sundqvist

Koordineras av ÅA

 

Uppdaterad 26.1.2023