Norden

Norden

Nordplus-programmet

Nordplus är Nordiska ministerrådets utbytesprogram för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor. Samarbetet bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden.

Det är nätverken som ansöker om Nordplus-medel och som utser stipendiaterna. Nordplus-stipendier ges för heltidsstudier på grundutbildningsnivå. Stipendiet är 200 €/månad, för maximalt nio månader per läsår. Härutöver ges ett resebidrag, på 330 €, till Island 660 €.

Den som är intresserad av ett Nordplus-stipendium ska kontakta sin ämneskoordinator eller Nordplus-kontaktpersonen vid ÅA. Observera att ämnesnätverken kan ha andra ansökningstider än de som Internationella ärenden har för t.ex Nordlys-nätverket.

Notera att en del utbyte inom Norden också sker via Erasmus+, titta gärna också på de olika ämnesnätverken inom ”Europa” också om endast Norden intresserar!

 

Biologi – Katri Aarnio

Nätverket koordineras av ämnet biologi vid ÅA.

Bildkonst – Minna Rimpilä (VÖS)

Nätverket EDDA (bildkonst) koordineras av Aalto-universitetet. Intresserade studenter och lärare kan bekanta sej med nätverkets webbplats här. Kontaktpersonerna vid ÅA är Minna Rimpilä/Johan Vikström (Vasa Övningsskola).

 

Filosofi – Martin Gustafsson

koordineras av Háskóli Islands

 

Finska – Urpo Nikanne

koordineras av Jyväskylä universitet

 

Folkloristik – Lena Marander-Eklund

koordineras av Folkloristik, ÅA

 

Företagsekonomi (NOREK) – Tuija-Liisa Pohja

koordineras av Stockholms universitet

 

Historia – Ann-Catrin Östman

koordineras av Historia, ÅA

Informationsvetenskap – Tuija-Liisa Pohja

koordineras av Högskolan i Borås

 

Lärande i naturen i Norden (LINN) – Ida Berg

Lärande i Naturen i Norden är ett nätverk för lärarutbildare och blivande lärare för att utveckla samverkan kring miljöpedagogik och platsbaserat lärande i norra Nordens natur- och kulturlandskap. Nätverket koordineras av ÅA.

 

Lärarutbildning (NNTE) – Susanne Nylund-Torp

NNTE-nätverket är ett nätverk för att sprida kunskap om och utveckla samarbetet mellan lärarutbildningar i Baltikum och Norden. Nätverket koordineras av Uppsala universitet och har en egen webbplats.

Övriga medlemmar utanför Finland:

 

Nordic early literacy – Ann-Katrin Svensson/Ria Heilä-Ylikallio

koordineras av Linnéuniversitet

 

NORDLIKS – Adam Borch

Nätverket inom Nordiska språk och litteraturvetenskap koordineras av Jyväskylä universitet. Nätverket har en egen webbplats: www.nordliks.net. Kontaktperson vid Åbo Akademi är Adam Borch.

 

Nordlys öppet nätverk – Susanne Nylund-Torp

Främst för studerande som ska läsa annat ämne än sitt huvudämne, eller för studerande vars institution inte har ett eget nätverk. Se även www.nordlys.info.

 

NORDTEK – Susanne Nylund-Torp

koordineras av Uleåborgs universitet, www.nordtek.net

 

Psykologi – Petra Grönholm-Nyman

koordineras av Jyväskylä universitet.

 

Religionsvetenskap – Jan Svanberg/Peter Nynäs

koordineras av religionsvetenskap, Åbo Akademi.

Slöjdpedagogik – Mia Porko-Hudd

Nordic Forum for research and development in craft and design koordineras av Høgskolen i Sørøst-Norge.

 

Statskunskap/Offentlig förvaltning – Marina Hamberg

koordineras av Aarhus Universitet

 

Teologi – Pekka Lindqvist

koordineras av Det teologiske meninghetsfakultet

 

Till bords i Norden (hushållsvetenskap) – Gun Åbacka/Karin Sundqvist

koordineras av ÅA

 

Volda – Jan-Erik Romar

koordineras av University College Själland

Uppdaterad 1.3.2018