Skriv här det du söker efter!

Stödmaterial för digitala verktyg för lärare som undervisar i slöjd

Stödmaterial för digitala verktyg för lärare som undervisar i slöjd

Joacim Bertlin

Undervisningen ska följa samhällsutvecklingen och lärarna ska ha insikt i hurudan kunskap eleverna kan behöva i framtiden. För att främja elevernas användande av digitala verktyg behöver först och främst lärarna ha den kunskap som krävs för att kunna använda dem. Hur ser beredskapen ut bland lärarna idag och kan ett stödmaterial för digitala verktyg underlätta lärarnas planering och integrering av dem i slöjdundervisningen?

Stödmaterial för digitala verktyg för lärare som undervisar i slöjd – didaktiskt material 3D-skrivarens-delar-och-funktion

Uppdaterad 19.6.2023