Skriv här det du söker efter!

Stipendiefördelning 2021: Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond

Stiftelsen för Åbo Akademi: logo

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid Åbo Akademi och i vissa fall studerande och forskare vid andra universitet. Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål. En av dessa stipendiefonder är Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond.

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond kan sökas av studerande vid följande högskolor:

  • Helsingfors Universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
  • Yrkeshögskolan Novia, utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna

Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas.

Stipendieprocessen år 2021:

Ansökningstiden för stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond var 15 April – 9 maj 2021 . Därefter inleddes beredningsprocessen och beslut över fördelningen av stipendierna fattades. Beslutet om fördelningen av stipendierna baserades på studieframgång och motivering.

Den planerade utbetalningsdagen är den 15.7.2021.

Följande personer beviljades stipendier ur denna fond år 2021

Notera också vanliga frågor om stipendierna längst nere på sidan.

Helsingfors universitet: Stipendiater 2021

Blässar Anna 2 850,00 EUR
Dannbäck Oskar Johan 2 850,00 EUR
Ekman Emil Mikael 3 850,00 EUR
Enell Martin 1 850,00 EUR
Fagerström Amanda 925,00 EUR
Grünn Ida-Maria 3 850,00 EUR
Henttunen Linnea 2 850,00 EUR
Huhtala Tessa 3 850,00 EUR
Höckerstedt Ragnar 925,00 EUR
Högnabba Frida 3 850,00 EUR
korpela Catarina 3 850,00 EUR
Leisso Trine 3 850,00 EUR
Liljestrand Alexandra 2 850,00 EUR
Lindelöf Lucas 2 850,00 EUR
Lundberg Henrika 2 850,00 EUR
Norrback Josefin 2 850,00 EUR
Nyholm Gustav 1 850,00 EUR
Nyholm Cecilia Emilia 2 850,00 EUR
Still Karla 2 850,00 EUR
Strandberg Matias 1 850,00 EUR
Ståhl Annika 3 850,00 EUR

Yrkeshögskolan Novia: Stipendiater 2021

Bergholm Kim 2 300,00 EUR
Dalhem Christoffer 2 800,00 EUR
Enström Jessica 2 563,55 EUR
Enström Patricia 1 300,00 EUR
Forsman Elin 1 000,00 EUR
Fromholtz Emmi 1 300,00 EUR
Ginman Kevin 1 000,00 EUR
Granlund Lucas 1 000,00 EUR
Gäddnäs Sonja 3 800,00 EUR
Hagberg Rasmus 2 800,00 EUR
Haglund Mathias 2 500,00 EUR
Holm Mathilda 2 500,00 EUR
Järvinen Oliver 1 000,00 EUR
Kipinoinen Olli 1 000,00 EUR
Klinge Leo 3 300,00 EUR
Lawast Nicklas 4 300,00 EUR
Leppänen Saana 2 863,55 EUR
Lervik Hugo 1 800,00 EUR
Lillhonga Leander 4 000,00 EUR
Lindholm Mats 1 300,00 EUR
Linnokari Josefina 2 300,00 EUR
Norrén Rasmus Ingemar 4 000,00 EUR
Nyberg Anna 2 300,00 EUR
Nyholm Martin 1 500,00 EUR
Nylund Isabella 3 500,00 EUR
Nysand Mattis 4 500,00 EUR
Nyström Rick Oskar Vilhelm 1 000,00 EUR
Paajanen Jonas 2 000,00 EUR
Pomrén Per-Kristian 1 000,00 EUR
Ramstedt Denise 3 150,00 EUR
Rosenberg Kim 1 300,00 EUR
Sandvik Erik 1 500,00 EUR
Selenius Marianne 2 000,00 EUR
Selenius Mari 2 000,00 EUR
Sivén Casper 3 500,00 EUR
Sjöskog Eric 3 000,00 EUR
Smeds Viktor 2 300,00 EUR
Strandberg Erik 3 500,00 EUR
Tengström Michael 2 300,00 EUR
van Breemen Sebastian 1 800,00 EUR
Vistbacka Clara 4 000,00 EUR
von Frenckell Robert 1 000,00 EUR
Wasström Alexandra 2 000,00 EUR
West Fanny Maria 2 300,00 EUR
Westerholm Emilia 3 450,00 EUR
Westerlund Mette-Lisa Margaretha 1 300,00 EUR
Ölander Wilma 1 500,00 EUR

Vanliga frågor:

Vad beror de olika stipendiesummorna på?

Stipendiefondernas totala summor som delas ut beror på stipendiefondernas avkastning, och varierar därför från år till år. Hur stora summor en enskild sökande får beror på en rad olika faktorer:

  • Stipendiets totala summa
  • Hur många som sökt stipendiet och uppfyllt kriterierna
  • Studieframgång och motivering

Varför fick inte jag stipendium?

På grund av antalet sökande kan vi inte gå in på enskilda sökandes detaljer. Den vanligaste orsaken är dock:

  • Du uppfyllde inte kriterierna för stipendiet (utbildningsprogram, modersmål)

Är stipendierna skattefria?

Stipendierna är skattefria upp till en summa på 23.668,35 € år 2021. Mera information finns på Skattebyråns sidor.

Beaktas de stipendier jag fått i studiestödets inkomstkontroll?

Sedan år 2019 beaktas inte skattefria stipendier i studiestödets inkomstkontroll.

Kan jag överklaga stipendiebeslutet?

Detta beslut får inte överklagas genom besvär med stöd av Universitetslagens (558/2009) 84 § 1 mom. 5 punkt.

Uppdaterad 18.6.2021