Skriv här det du söker efter!

Stipendiefördelning 2020: Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond

Stiftelsen för Åbo Akademi: logo

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid Åbo Akademi och i vissa fall studerande och forskare vid andra universitet. Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål. En av dessa stipendiefonder är Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond.

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond kan sökas av studerande vid följande högskolor:

  • Helsingfors Universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
  • Yrkeshögskolan Novia, utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna

Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas.

Stipendieprocessen år 2020:

Ansökningstiden för stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond var 21.2-13.3.2020. Därefter inleddes beredningsprocessen och beslut över fördelningen av stipendierna fattades. Beslutet om fördelningen av stipendierna baserades på studieframgång och motivering.

Den planerade utbetalningsdagen är den 15.6.2020.

Följande personer beviljades stipendier ur denna fond år 2020

Notera också vanliga frågor om stipendierna längst nere på sidan.

Helsingfors universitet: Stipendiater 2020

Aarnio Sebastian 3 000,00 €
Alhoranta Nico 4 000,00 €
Berglund Niklas 4 000,00 €
Blässar Anna 4 000,00 €
Cederberg Tara 2 000,00 €
Dannbäck Oskar 4 000,00 €
Enell Martin 3 000,00 €
Enholm Elin 4 000,00 €
Fors Vilma 4 000,00 €
Granqvist Olivia 4 000,00 €
Grönblom Julia 1 500,00 €
Henttunen Linnea 1 500,00 €
Korkman Nadia 3 000,00 €
Liljestrand Alexandra 1 500,00 €
Lindeberg Jonas 4 000,00 €
Lindelöf Lucas 4 000,00 €
Lundberg Henrika 4 000,00 €
Malin Rebecca 1 000,00 €
Norrback Josefin 4 000,00 €
Nyholm Gustav 3 000,00 €
Nyholm Cecilia 1 500,00 €
Sarasto Johan 3 000,00 €
Schalin Freja 1 500,00 €
Schubert Sofie 2 000,00 €
Still Karla 1 500,00 €
Strandberg Matias 3 000,00 €
Söderström Jacob 4 000,00 €

Yrkeshögskolan Novia: Stipendiater 2020

Ahlqvist Charlotta 1 200,00 €
Bergholm Kim 1 700,00 €
Dahlbom Diana 1 700,00 €
Dalhem Christoffer 3 900,00 €
Ekman Max 1 700,00 €
Enström Jessica 5 200,00 €
Grönroos Rasmus 1 700,00 €
Gäddnäs Sonja 3 900,00 €
Hagberg Rasmus 3 900,00 €
Haglund Mathias 2 200,00 €
Hansson Robert 1 700,00 €
Holm Mathilda 3 200,00 €
Holmberg Martin 1 700,00 €
Hägglund Kevin 1 700,00 €
Klinge Leo 1 200,00 €
Laukkanen Ida 1 200,00 €
Lawast Nicklas 3 900,00 €
Leppänen Saana 4 200,00 €
Lillhonga Leander 3 900,00 €
Linnokari Josefina 2 200,00 €
Lundström Jens 1 700,00 €
Mällinen Jyrki 1 200,00 €
Nordström Ella 1 700,00 €
Norrén Rasmus 1 700,00 €
Nyberg Anna 2 200,00 €
Nyholm Anders 1 700,00 €
Nylund Isabella 1 700,00 €
Nysand Mattis 4 400,00 €
Nyström Rick 2 200,00 €
Pomrén Per-Kristian 1 700,00 €
Ramstedt Denise 1 700,00 €
Renvall Anton 1 700,00 €
Rosenberg Kim 1 700,00 €
Selenius Marianne 2 882,50 €
Selenius Mari 3 200,00 €
Sirén Charlotte 1 700,00 €
Sivén Casper 5 200,00 €
Sjöberg Emelie 1 700,00 €
Sjöberg Alexander 1 700,00 €
Snygg William 3 400,00 €
Strandberg Erik 4 400,00 €
Wasström Alexandra 1 700,00 €
Westerholm Emilia 2 200,00 €
Vistbacka Clara 3 900,00 €
Öhman Axel 1 700,00 €
Öst Anders 1 700,00 €

Vanliga frågor:

Vad beror de olika stipendiesummorna på?

Stipendiefondernas totala summor som delas ut beror på stipendiefondernas avkastning, och varierar därför från år till år. Hur stora summor en enskild sökande får beror på en rad olika faktorer:

  • Stipendiets totala summa
  • Hur många som sökt stipendiet och uppfyllt kriterierna
  • Studieframgång och motivering

Varför fick inte jag stipendium?

På grund av antalet sökande kan vi inte gå in på enskilda sökandes detaljer. Den vanligaste orsaken är dock:

  • Du uppfyllde inte kriterierna för stipendiet (utbildningsprogram, modersmål)

Är stipendierna skattefria?

Stipendierna är skattefria upp till en summa på 23.269,80 € år 2020. Mera information finns på Skattebyråns sidor.

Beaktas de stipendier jag fått i studiestödets inkomstkontroll?

Sedan år 2019 beaktas inte skattefria stipendier i studiestödets inkomstkontroll.

Kan jag överklaga stipendiebeslutet?

Detta beslut får inte överklagas genom besvär med stöd av Universitetslagens (558/2009) 84 § 1 mom. 5 punkt.

Uppdaterad 1.6.2020