Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Över 100 internationella experter i biomedicin möts i Åbo

Den elfte europeiska kongressen om intermediärfilament, EUROIF2019, går av stapeln i Åbo den 8–11 juni 2019.

Mötet som ordnas av forskare och läkare från Åbo Akademi och Åbo universitet, välkomnar över 100 internationella experter inom ämnena biologi, biokemi och medicin till Åbo.

Konferensen behandlar de nyaste rönen kring hur intermediärfilamentens egenskaper stöder vår hälsa.

– Det är ett hedersuppdrag för oss här i Åbo att få ordna detta symposium som nu firar 20-årsjubileum. För närvarande arbetar åtta forskningsteam vid högskolorna i Åbo, varav fem vid Åbo Akademi, inom intermediärfilamentforskningen. Det känns fint att vi här har byggt upp ett så starkt internationellt kunnande på området och genom EUROIF2019-mötet kan välkomna våra internationella kolleger till det sommarvackra Åbo, säger Diana Toivola, biträdande professor i cellbiologi vid Åbo Akademi och kongressens huvudarrangör.

Intermediärfilament är en stor familj strukturproteiner som reglerar hur celler rör sig, kommunicerar och mekaniskt stöder cellers och vävnaders funktioner. Dessa egenskaper är viktiga för vävnadens hälsa. Mutationer i intermediärfilamentgenerna har kopplats till ett stort antal sjukdomar så som muskeldystrofier, lever- och hudsjukdomar, kardiomyopatier och neuronala sjukdomar.

Vid EUROIF2019 kommer de nyaste rönen inom fältet att presenteras och diskuteras av både yngre forskare och forskarstudenter samt etablerade experter inom området.

Inbjudna experter är bland annat professor Robert D. Goldman (Northwestern University, Chicago, USA), professor Gisèle Bonne (Inserm, Paris, Frankrike), professor Pierre Coulombe (University of Michigan, USA), professor Karen Ridge (Northwestern University, Chicago, USA) och Ohad Medalia (University of Zurich, Schweiz).

Kongressen samordnas med Europeiska unionens COST-nätverk EuroCellNet.

För mer information besök euroif2019.fi