Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Snart reser sig en ny fastighet på campus i Åbo

Stiftelsen för Åbo Akademi låter uppföra en ny fastighet centralt i Åbo Akademis campus i Åbo. Den nya fastigheten kommer att ersätta byggnaden Gadolinia, Porthansgatan 3–5.

Byggnationen inleddes under hösten 2022 med att riva den gamla fastigheten. Byggstart för den nya fastigheten är senast sommaren 2023, och byggnaden planeras stå klar i början av år 2025.

Byggnaden på 10 200 kvadratmeter blir en del av helheten kvarteret Stjärnan, som utöver nybygget består av Åbo Akademis bibliotek Boktornet på Domkyrkogatan 2–4 och Handelshögskolan på Henriksgatan 7. Kvartersnamnet Stjärnan härstammar från Carl Ludvig Engels stadsplan för Åbo stad.

Nybyggets huvudsakliga användare blir universitetsservice och fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik vid Åbo Akademi. Byggnaden blir en samlingsplats för framför allt akademins studerande och personal men ska även fungera som ett vardagsrum i gamla Åbo.

Rivningslovet gäller den sex våningar höga så kallade laboratoriebyggnaden. Kafédelen i Gadolinia och terrassen utanför ska bevaras enligt Åbo museicentrals önskemål. Den gamla kafédelen kommer att integreras i den nya fastigheten och även i fortsättningen användas som kafé eller restaurang.

Huvudplanerare för nybygget är Pekka Mäki vid Sigge Arktitekter. Hållbarhet beaktas genom hela byggnadsprocessen och byggprojektet strävar efter ett RTS-certifikat på fyra stjärnor. Det är ett finländskt miljöcertifieringssystem som tar hänsyn till förhållandena i Finland då man beaktar miljöaspekter. Under bygget minimeras kolavtrycket och leverantörerna ska förbinda sig till kolneutrala planer. Certifikatet är utvecklat av Rakennustieto.

Namnet på den nya byggnaden avgörs genom en namntävling.

Visionsbild av den nya byggnaden som ska ersätta Gadolinia. Bild: Sigge Arktitekter
 Visionsbild av bibliotekets trappor på innergården. Bilder: Sigge Arktitekter