Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Bobacka och Peltonen blir ledamöter i Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland

 

Johan Bobacka, professor i analytisk kemi, och Jouko Peltonen, professor i kemi, företrädesvis fysikalisk kemi vid Åbo Akademi, har kallats in som nya ledamöter för Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV).

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) arbetar för att bredda det teknologiska kunnandet för att gynna näringsliv, en hållbar utveckling och för att främja en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle. STV har ytterligare ett särskilt ansvar att främja den här typen av verksamhet på svenska i Finland. Organisationen grundades 1921 och har i dag 185 ordinarie ledamöter, ett tiotal hedersledamöter respektive utländska ledamöter. STV kallade sju nya ledamöter vid sin ordinarie akademiesammankomst 23 september 2020.

Jouko Peltonen arbetar som professor i kemi, företrädesvis fysikalisk kemi, vid laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik Åbo Akademi. Johan Bobacka arbetar som professor vid Laboratoriet för molekylärvetenskap och -teknik vid Åbo Akademi.

Bobackas vetenskapsområde är kemi med preciseringen analytisk kemi och elektrokemi.

– Världen står inför enorma utmaningar som kräver nya tänkesätt och ny teknologi för att vi skall kunna uppnå en hållbar utveckling på lång sikt. I detta sammanhang är STVs fokusområden utbildning, forskning och debatt mycket centrala. En specifik målsättning för verksamheten kunde vara att väcka de ungas intresse för naturvetenskaper och teknik. Det som ligger mig personligen nära hjärtat är utvecklingen av kemiska sensorer för decentraliserade kemiska analyser inom miljö- och hälsodiagnostik. Inom detta område var jag 2018 med och grundade företaget GlucoModicum Oy med målsättningen att utveckla glukosmätare som kan mäta blodsockerhalten via huden. Detta skulle göra livet lättare för de hundratals miljoner människor som lider av diabetes runtom i världen.

Utöver Bobacka och Peltonen kallades också Åbo Akademi-alumnerna Jukka Corander, Universitetet i Oslo och Sonja Enestam, Valmet, samt Edward Hæggström, Helsingfors universitet, Pekka Lundmark, Nokia och Jörg Tiedemann, Helsingfors universitet.

Johan Bobacka
Johan Bobackas arbete som professor inkluderar föreläsningar, handledning och att koordinera och leda forskningsprojekt. Bobacka innehar även diverse styrelseposter inom branschen på såväl lokal som nationell och internationell nivå. Han är även redaktör för Elsevier-tidskriften Sensors and Actuators B:Chemical.