Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Johan Bobacka blir ledamot i Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland

 

Johan Bobacka, professor i analytisk kemi vid Åbo Akademi, har kallats in som ny ledamot för Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV).

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) arbetar för att bredda det teknologiska kunnandet för att gynna näringsliv, en hållbar utveckling och för att främja en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle. STV har ytterligare ett särskilt ansvar att främja den här typen av verksamhet på svenska i Finland. Organisationen grundades 1921 och har i dag 185 ordinarie ledamöter, ett tiotal hedersledamöter respektive utländska ledamöter. STV kallade två nya ledamöter vid sin ordinarie akademiesammankomst 23 september 2020.

Johan Bobacka arbetar som professor vid Laboratoriet för molekylärvetenskap och –teknik vid Åbo Akademi. Hans vetenskapsområde är kemi med preciseringen analytisk kemi och elektrokemi.

– Världen står inför enorma utmaningar som kräver nya tänkesätt och ny teknologi för att vi skall kunna uppnå en hållbar utveckling på lång sikt. I detta sammanhang är STVs fokusområden utbildning, forskning och debatt mycket centrala. En specifik målsättning för verksamheten kunde vara att väcka de ungas intresse för naturvetenskaper och teknik. Det som ligger mig personligen nära hjärtat är utvecklingen av kemiska sensorer för decentraliserade kemiska analyser inom miljö- och hälsodiagnostik. Inom detta område var jag 2018 med och grundade företaget GlucoModicum Oy med målsättningen att utveckla glukosmätare som kan mäta blodsockerhalten via huden. Detta skulle göra livet lättare för de hundratals miljoner människor som lider av diabetes runtom i världen.

Förutom Bobacka kallades även Jukka Corander som ny ledamot. Corander är verksam som professor inom datavetenskap och informationsteknik vid Institute of Basic Medical Sciences, medicinska fakulteten vid Oslo universitet.

 

Johan Bobacka
Johan Bobackas arbete som professor inkluderar föreläsningar, handledning och att koordinera och leda forskningsprojekt. Bobacka innehar även diverse styrelseposter inom branschen på såväl lokal som nationell och internationell nivå. Han är även redaktör för Elsevier-tidskriften Sensors and Actuators B:Chemical.