Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Det miljövänligaste valet av påse beror på samhället

Brukar du använda tygpåse eller plastkasse i matbutiken, och vet du vilken typ av påse som är det mest miljövänliga alternativet? Det beror på hurdant samhälle du lever i, visar en ny studie.

Konsumenter i tätt befolkade städer med välavgränsad avfallshantering gör det mest klimatsmarta valet genom att använda återanvändbara icke-vävda plastkassar av polypropen då de handlar mat. Det visar en studie vid Nanyang Technological University och Åbo Akademi som publicerats i the Journal of Cleaner Production.

–Plastkassar som används inom dagligvaruhandeln är en av de vanligast förekommande förpackningsartiklarna i världen. På senare tid har utbudet ökat i och med engångspåsar i eko-material som exempelvis nedbrytbar plast eller återanvändbara kassar i bomull eller icke-vävd polypropen dykt upp, säger Johan Bobacka, professor i analytisk kemi vid Åbo Akademi.

I sin studie tittade forskarna närmare på hur miljövänliga de olika alternativen är genom att göra upp en livscykelanalys (LCA), alltså en modell som innefattar miljöpåverkan, tillverkningssätt, transport och distribution och möjligheter för återvinning. För att klassificera de olika alternativen använde forskarna ytterligare mätvärdet potential för global uppvärmning (GWP), ett mått på förmågan hos en växthusgas att bidra till växthuseffekten och därigenom den globala uppvärmningen. Singapore fungerade som studiens modellstad.

Singapore är tätt befolkat och har en specifik struktur för återvinning av avfall där praktiskt taget alla plastpåsar samlas in och förbränns efter användning. För städer med sådana förutsättningar kom forskarteamet fram till att en plastpåse gjord av icke-vävd polypropenplast som används 50 gånger är det mest miljövänliga alternativet. Tunna engångsplastpåsar är det näst bästa alternativet ur miljöhänseende, även om den här produkten har en 14 gånger högre potential för global uppvärmning än påsar av icke-vävd polypropenplast. Engångsplastpåsar av biologiskt nedbrytbart material är det tredje mest miljövänliga alternativet med en 16 gånger så hög potential för global uppvärmning, kassar av vävd bomull placerar sig på plats nummer fyra med en 17 gånger så hög potential för global uppvärmning.

En bomullskasse som återanvänds hundratals gånger är däremot mera miljövänlig än vilken som helst engångsartikel. Det minst miljövänliga alternativet i den här studien visade sig vara engångspåsar av papper. Papperspåsen uppvisade en potential för global uppvärmning 81 gånger så hög som för påsarna av icke-vävd polypropenplast.

–Det är viktigt att understryka att man måste ta plastkassens hela kontext, inklusive materialtransporter och hur staden sköter sin avfallshantering, i beaktande då man gör en sådan här bedömning och att det bästa alternativet kan variera beroende på stad. Den publicerade studien gäller således endast Singapore. I städer med låg återvinningskapacitet kan biologiskt nedbrytbara påsar vara att föredra för att undvika läckage i naturen framför återanvändbara påsar av polypropenplast. Vi behöver också komma ihåg att engångsartiklar i sig inte är miljövänliga utan borde frångås, säger Bobacka.

Mera information:
Johan Bobacka, professor i analytisk kemi, Åbo Akademi
Tel: +358 46 920 0208
johan.bobacka@abo.fi  (svenska, finska, engelska)

Grzegorz Lisak, biträdande professor, Nanyang Technological University
Tel: +65 67 904 737
e-post: g.lisak@ntu.edu.sg (engelska, polska)