Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Christian Pansch on uusi merentutkimuksen professori Åbo Akademissa

Christian Pansch on nimitetty Åbo Akademin uuden meren- ja vedentutkimusprofessuurin haltijaksi tenure track -apulaisprofessorina.

Saksalaissyntyinen Pansch valmistui biologian maisteriksi Rostockin yliopistosta vuonna 2007 ja suoritti tohtorin tutkinnon meriekologian alalta Kielin yliopistossa vuonna 2012. Sen jälkeen hän on toiminut postdoc-tutkijana Göteborgin yliopistossa Ruotsissa ja Helmholtz-merentutkimuskeskuksessa Kielissä. Vuodesta 2017 alkaen Pansch on työskennellyt Helmholtz-keskuksessa meribiologian tutkijana.

Pansch aloittaa tehtävässään Åbo Akademissa lokakuussa.

Christian Pansch

Turun kaupunki lahjoitti uuden merentutkimuksen professuurin 100-vuotisjuhlavuottaan viettäneelle Åbo Akademille viime vuonna. Kaupungin lahjoittama summa on miljoona euroa.

Christian Pansch on ilahtunut siitä, että Turun kaupunki haluaa näin osoittaa huomiota merentutkimuksen alalle.

– Toivon, että voin uudessa tehtävässäni olla osallisena yhteiskunnassa tutkimalla asioita, jotka ovat merkityksellisiä paikalliselle yhteisölle ja sen asukkaille. Turku on mukava kaupunki, saaristo on upea ja odotan innolla pääseväni tutkimaan vedenalaista meriympäristöä, hän sanoo.

Åbo Akademin rehtori Moira von Wright näkee lahjoitusprofessuurin olevan hyödyksi yhtä lailla Åbo Akademille kuin Turun kaupungille.

– Olemme erittäin kiitollisia tästä lahjoituksesta, joka vahvistaa meidän merentutkimuksen profilointialaamme. Åbo Akademin ja Turun kaupungin läheisellä yhteistyöllä on pitkä historia, ja merialan kestävä kehitys on yhteinen intressimme.

Meribiologian professori ja Meri-tutkimusprofiilin koordinaattori Erik Bonsdorff pitää Panschin kansainvälistä kokemusta merkittävänä.

– Panschin kautta syntyy aktiivinen yhteys Saksassa tehtävään merentutkimukseen, ja toivomme, että yhteistyö laajenee kattamaan Itämeren meriympäristön kokonaisuudessaan, Bonsdorff toteaa.

Kaupunginjohtaja Minna Arve on tyytyväinen nimitykseen ja toivottaa Panschin lämpimästi tervetulleeksi Turkuun. Arven mukaan Panschin nimitys vahvistaa Turun kaupungin ja sen yhteistyökumppanien merialan osaamista.

– Turku on merikaupunki, ja mereen liittyvä kulttuuri, osaaminen, koulutus ja tutkimus ovat elintärkeitä resursseja meille nyt ja tulevaisuudessa, sanoo Arve.

Åbo Akademissa on tehty merkittävää Itämeritutkimusta jo pitkään. Vuonna 2017 luotiin yhdessä Turun yliopiston kanssa strateginen tutkimuskokonaisuus Meri ja merenkulku. Tavoitteena on olla globaalisti johtava merellisen tutkimuksen kärkiyksikkö ja etsiä ratkaisuja, jotka tukevat modernin yhteiskunnan ja meriympäristön rinnakkaiseloa sekä edistävät kestävää kasvua maailmanlaajuisesti.

 

Lisätietoja antavat:

Erik Bonsdorff, meribiologian professori, erikoisaloina Itämeren ja saariston ekologia ja ympäristö, Åbo Akademin Meri-tutkimusprofiilin koordinaattori
puh. +358 40 536 3539
s-posti erik.bonsdorff@abo.fi

Christian Pansch, apulaisprofessori (tenure track), Åbo Akademin meren- ja vedentutkimus
puh. +49 173 236 2005
s-posti christian@pansch-research.com