Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi startar engelskspråkigt magisterprogram i pedagogik – utländska studerande får lärarbehörighet

Nästa höst inleds ett nytt internationellt magisterprogram i pedagogik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Det tvååriga programmet Master’s Degree Programme in Teaching and Learning omfattar 120 studiepoäng och ger studerandena finländsk lärarbehörighet.

– Det handlar om samma generella pedagogiska lärarbehörighet som till exempel ämneslärare eller yrkeslärare har, säger Fritjof Sahlström, dekanus vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Faktum är att Åbo Akademi är först ute i Finland med att erbjuda utländska studerande lärarbehörighet som en del av ett tvåårigt magisterprogram.

– Det finns ett antal engelskspråkiga magisterprogram i pedagogik ute i landet, men Åbo Akademi är unikt i det avseendet att vi också vill erbjuda behörighet, säger Sahlström.

Cirka 20 studerande antas till det nya programmet.

Emmanuel Acquah, forskardoktor vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier är den som har planerat det nya programmet. Han säger att finländsk lärarbehörighet är hög valuta utomlands.

– Finland är världsledande inom utbildning, särskilt inom barns och ungas utbildning, och en orsak till det är de högtstående lärarutbildningarna. Varför inte dela med sig av det värdefulla kunnandet? säger Acquah.

Fritjof Sahlström påminner att behörighet inte automatiskt ger rätt att undervisa i finländska skolor. För att få undervisa måste alla lärare dessutom ha dokumenterade kunskaper motsvarande modersmålsnivå i skolans undervisningsspråk.

– Det är klart att det nya magisterprogrammet på sikt möjliggör en större mångfald bland lärarna i finländska skolor, men språkkraven kvarstår.

Enligt Emmanuel Acquah är det främsta målet att locka sökande som är intresserade av det finländska utbildningssystemet och av att ta med sig av det finländska kunnandet hem.

– De kommer att kunna ta med sig forskningsbaserat kunnande om undervisning och lärande. De får insyn i världens bästa utbildningssystem, de får ett nätverk av finländska och internationella kolleger, och en lärarexamen dessutom.

– De nya studerandena bidrar samtidigt till större mångfald och internationalitet vid fakulteten, vilket är någonting vi arbetar för. De inte bara får, utan ger också, säger Acquah.

 

För mer information, kontakta:

Fritjof Sahlström
dekanus, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi
+358 50 324 7515
fritjof.sahlstrom@abo.fi

Emmanuel Acquah, forskardoktor
+358 50 411 2220
emmanuel.acquah@abo.fi

 

Pressbilder (klicka på respektive bild för att få fram en tryckduglig version):

Åbo Akademi i Vasa.
Fritjof Sahlström
Emmanuel Acquah