Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Åbo Akademi aloittaa englanninkielisen kasvatustieteen maisteriohjelman – kansainväliset opiskelijat saavat opettajan kelpoisuuden Suomessa

Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa Vaasassa alkaa ensi syksynä uusi kansainvälinen kasvatustieteen maisteriohjelma. Kaksivuotinen koulutusohjelma Master’s Degree Programme in Teaching and Learning on 120 opintopisteen laajuinen ja antaa opiskelijoille kelpoisuuden opettajan tehtäviin Suomessa.

– Kyse on samanlaisesta yleisestä pedagogisesta kelpoisuudesta kuin esimerkiksi aineenopettajilla ja ammatillisilla opettajilla on, kertoo kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan dekaani Fritjof Sahlström.

Åbo Akademi tarjoaa ensimmäisenä Suomessa kaksivuotisen maisteriohjelman, jossa ulkomaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada myös opettajan kelpoisuus.

– Suomessa on toki tarjolla kasvatustieteiden maisteriohjelmia englanniksi, mutta Åbo Akademi on ainutlaatuinen siinä mielessä, että haluamme tarjota myös opettajan kelpoisuuden, sanoo Sahlström.

Uuteen maisteriohjelmaan otetaan noin 20 opiskelijaa.

Uuden maisteriohjelman suunnittelusta vastaa Emmanuel Acquah, joka toimii tutkijatohtorina kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa. Hän toteaa, että suomalainen opettajankoulutus on kovaa valuuttaa ulkomailla.

– Suomi on maailman johtavia maita koulutuksen alalla, erityisesti lasten ja nuorten koulutuksen osalta, mihin on osaltaan vaikuttanut korkeatasoinen opettajankoulutuksemme. Miksi emme jakaisi tätä arvokasta osaamista muillekin? pohtii Acquah.

Fritjof Sahlström muistuttaa, että suomalainen opettajan kelpoisuus ei anna automaattisesti oikeutta toimia opettajana Suomen kouluissa. Opettajana toimivan henkilön täytyy lisäksi kyetä osoittamaan, että hänellä on kyseisen koulun opetuskielessä äidinkielen tasoa vastaava kielitaito.

– Uusi maisteriohjelma lisää mahdollisesti tulevaisuudessa opettajakunnan moninaisuutta suomalaisissa kouluissa, mutta kielitaitovaatimukset säilyvät.

Emmanuel Acquahin mukaan tavoitteena on houkutella ohjelmaan hakijoita, jotka ovat kiinnostuneita Suomen koulutusjärjestelmästä ja haluavat viedä suomalaista osaamista kotimaahansa.

– He saavat täältä mukaansa opettamisen ja oppimisen osaamista, joka perustuu tutkittuun tietoon.  Koulutusohjelmassa he perehtyvät maailman parhaaseen koulutusjärjestelmään, verkostoituvat suomalaisten ja kansainvälisten kollegoiden kanssa sekä suorittavat suomalaisen opettajan tutkinnon.

– Uudet opiskelijat lisäävät omalta osaltaan kansainvälisyyttä ja moninaisuutta, johon tiedekunnassamme pyritään. He ovat sekä saavana että antavana osapuolena, toteaa Acquah.

 

Lisätietoja antavat:

Fritjof Sahlström
dekaani, kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta, Åbo Akademi
+358 50 324 7515
fritjof.sahlstrom@abo.fi

Emmanuel Acquah, tutkijatohtori
+358 50 411 2220
emmanuel.acquah@abo.fi

 

Kuvia:

Åbo Akademi, Vaasa.
Fritjof Sahlström
Emmanuel Acquah