Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi övergår till distansstudier för period 3, campus öppet för självstudier 

På grund av coronaläget övergår Åbo Akademi till distansstudier för period 3 (10.1–20.3). Undantag görs för kurser som kräver närvaro, så som laborationer, Språkcentrets kurser och obligatorisk praktik. Restaurangerna på campus håller öppet.

Även om den mesta undervisningen sker på distans kommer campus att hållas öppet så mycket som möjligt. Studenterna kan boka utrymmen för exempelvis självstudier och grupparbeten, och studentföreningarna har tillgång till sina kanslier och mötesutrymmen. 

För personalen gäller att distansarbete fortfarande rekommenderas för period 3.  

Alla som rör sig på campus förutsätts använda ansiktsmask samt i mån av möjlighet håller säkerhetsavstånd och iakttar god handhygien. Om du har möjlighet så ta vaccinet mot coronaviruset. 

Biblioteket och andra stödfunktioner informerar själva om sin egen verksamhet. 

Mera information om nycklar till campus och hur du bokar utrymmen finns på intranätet.

De senaste anvisningarna finns alltid på www.abo.fi/covid19. Frågor kan riktas till coronainfo@abo.fi.