Skriv här det du söker efter!

Introduktionskurs i språkbad

Introduktionskurs i språkbad

Kursen ger grundläggande information om språkbad, så som definitioner på språkbad, information om dess uppkomst, utveckling och kännetecken, samt en introduktion till arbetssätt och undervisningsmetoder som används i språkbadsundervisning.

Tidpunkt om omfattning: kursen infaller i september–oktober 2021 och består av följande moment:

  • tre distansföreläsningar (onsdagar kl. 14.15–15.45 vk 37–39)
  • självständigt arbete (inkl. besök i språkbadsgrupp) (vk 40–43)
  • ett närstudietillfälle* (Esbo tisdag 2.11 kl. 9–15, Vasa torsdag 4.11 kl. 9–15)

*I fall att situationen med COVID-19 så kräver, ersätts närstudietillfället med ett webbinarium.

 

Målgrupp: All personal som arbetar inom språkbad från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och som har inga eller få tidigare studier inom språkbad.

Närstudietillfället på orterna: Esbo (Hanaholmen) eller Vasa (Academill).

Kursspråket är svenska, men uppgifter och diskussioner kan också göras på finska.

Avgift: Kursen finansieras av flera olika externa finansiärer och är avgiftsfri för deltagarna. Avgifter för eventuella resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan senast 29.8.2021 via denna länk. Obs! Anmälan är bindande.

Kursen arrangeras av Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i samarbete med nätverket Svenska nu.

Vid eventuella frågor kontakta språkbadskoordinator Annika Peltoniemi, annika.peltoniemi@abo.fi, +358 (0)50 461 9398.

Uppdaterad 23.8.2021