Skriv här det du söker efter!

Introduktion till språkbad 2023 - program

Introduktion till språkbad 2023 - program

Program

Programmet uppdateras på denna webbsida vartefter planeringen framskrider.

Tisdag 3.10.2023 på Hanaholmen i Esbo

13.00-13.05 Välkommen och inledning
13.05-13.15 Vi presenterar oss! ”Speed dating”
13.15-14.00 Föreläsning 1: Språkbad i nötskal + diskussion

Språkbadskoordinator vid Åbo Akademi, Riikka Paloluoma

14.00-14.30 Svenska nu presenterar sitt material

Tf projektchef Liisa Suomela och pedagogisk beredare Oona Mertoniemi

14.30-15.00 Kaffe
15.00-15.45 Föreläsning 2: Centrala arbetssätt och metoder inom språkbad

Rektor vid Leppätien koulu i Sibbo, Ann-Sofi Pitkänen

Sakkunnig, språkutvecklande verksamhet och småbarnspedagogik vid Folkhälsan, Johanna Sallinen

15.45-15.50 Kort paus
15.50-16.35 Workshop kring föreläsning 2
16.35-17.00 Introduktion till observationerna och avslutning

 

 

Tisdag 24.10.2023 på Teams

15.00-16.30 Föreläsning 3: Introduktion till kommunikationsstrategier 

Professor i språkbad och flerspråkighet, Siv Björklund

 

 

 

Tisdag 14.11.2023 på Hanaholmen i Esbo

13.00-13.10 Välkommen och inledning
13.10-14.00 Föreläsning 4: Uppmuntra elever till användning av språkbadsspråket

Språkbadslärare vid Leppätien koulu i Sibbo, Nora Koskimies

14.00-14.05 Kort paus
14.05-14.45 Diskussion kring observationsbesök och föreläsning
14.45-15.15 Kaffe
15.15-16.15 Föreläsning 5: Språkbadslärarens arbetsvälmående + diskussion

Språkbadskoordinator vid Åbo Akademi, Riikka Paloluoma

16.15-16.20 Kort paus
16.20-17 Språkbadslärarutbildningar vid Åbo Akademi, sammanfattning och avslutning

Uppdaterad 29.8.2023