Skriv här det du söker efter!

Språkcentret samarbetar med andra universitet

Språkcentret samarbetar med andra universitet

Språkcentret hör till Finelc, språkcenternätverket vid universiteten i Finland, och via det till CercleS, som är takorganisation för de europeiska språkcentren. Språkcentret är också aktivt inom Wulkow Group, ett informellt nätverk för europeiska språkcenterdirektörer.

Språksamarbetsgruppen inom högskolekonsortiet i Vasa heter Linguavaasa. Inom Linguavaasa har du möjlighet att delta i språkkurser tillsammans med studerande från andra högskolor. Språk som erbjuds är till exempel spanska, ryska och kinesiska. Du kan även delta i andra språkevenemang. Vasa universitets språkcenter Linginno koordinerar samarbetet.

Uppdaterad 7.2.2023