Skriv här det du söker efter!

I YLE Åbolands serie Vad säger vetenskapen? får du svaret på frågor som berör vårt liv och vårt samhälle. Frågorna besvaras av experter från Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi som en del av ÅA:s 100 års firande.

Bild: Yle/Miro Johansson

Uppdaterad 18.5.2020