Skriv här det du söker efter!

Sabrina och Natia studerar vid Åbo Akademi tack vare donationer

Sabrina och Natia studerar vid Åbo Akademi tack vare donationer

Natia Gamkhitashvili från Georgien vill jobba vid Europeiska människorättsdomstolen eller Förenta Nationerna. Sabrina Benoit från USA hoppas få idka vetenskaplig forskning om den sällsynta neurologiska sjukdomen Friedreichs ataxi. Båda utbildar sig vid Åbo Akademi.

Sedan hösten 2017 måste studenter som kommer utanför EU och EES-området betala terminsavgifter för studier i Finland. Terminsavgiften vid Åbo Akademi är 10 000 eller 12 000 euro.

Det är en utmaning att göra det möjligt för begåvade och motiverade internationella studenter att komma till Åbo Akademi för magisterstudier, ofta kan det bero på ekonomiska förutsättningar. En del av donationerna i Åbo Akademis medelinsamlingskampanj 2015–2017 användes därför till att, i form av stipendier, stöda studerande. De sökande som har bäst betyg får både läsårsavgiften betald och ett levnadskostnadsstipendium på 560 euro per månad.

Sabina och Natia är två av de studerande som fick stipendium via donationsmedlen.

Sabrina studerar vid magisterprogrammet i Biomedical Imaging.

– Att studera vid Åbo Akademi har varit en otrolig, livsförändrande möjlighet, säger hon. Övergången från ett stort amerikanskt universitet till detta lilla universitet i Finland var inte alls som jag föreställt mig, men det var exakt vad jag behövde. De små gruppstorlekarna och den personliga undervisningen har fått mig att blomstra både akademiskt och yrkesmässigt. Jag jobbar nu med min magisteravhandling och är väldigt tacksam för den individuella handledningen och den vetenskapliga gemenskapen här i Åbo.

– Jag är speciellt tacksam över stipendiet som jag fick från universitetet och som gjorde det möjligt för mig att fokusera 100% på studierna utan att behöva ängslas över min ekonomi som i USA. Efter att jag blir utexaminerad i vår återvänder jag hem till USA för några månader, men kommer sedan tillbaka till Finland för att påbörja min doktorsexamen inom biomedicin.

Natia studerar mänskliga rättigheter och representerar Åbo Akademi i både nationella och internationella rättegångstävlingar.

– Åbo Akademi är litet och bekvämt med otroligt studentvänlig, uppmärksam och lättillgänglig personal. Jag älskar att studera här, men utan stipendiet skulle det ha varit helt omöjligt.

Åbo Akademi tar gärna emot internationella studerande. De bidrar med nya idéer och perspektiv och har kunskaper som behövs i våra forskningsnätverk och i vårt samhälle. Många gånger får dessa studenter senare viktiga roller i utvecklingen av sina hemländer. Åbo Akademi vill därför skapa ännu större möjligheter för utomeuropeiska studenter att komma till oss för att delta i våra engelskspråkiga magisterprogram.

Gåvor som nu kommer till ÅA100-årsfonden bidrar till att fler internationella magisterstuderande kan få stipendium.

Natia Gamkhitashvili.

Uppdaterad 4.3.2020