Skriv här det du söker efter!

Donationer har använts till att boosta barn och ungas intresse för vetenskaper och teknologi

Donationsmedel från medelinsamlingskampanjen 2015-2017 har använts till att stöda LUMA-center Åbo Akademi.

LUMA-center Åbo Akademi öppnades den 5 november 2015 och blev då Finlands första svenskspråkiga LUMA-center.

Namnet LUMA kommer från finskans ord för naturvetenskaper och matematik (luonnontieteet ja matematiikka), och centrets syfte är att stöda och motivera intresse för just matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga. LUMA-center Åbo Akademi hör till nätverket LUMA-center Finland, som inledde sin verksamhet år 2013. LUMA-center Finland fungerar som en paraplyorganisation för regionala LUMA-centra som finns vid alla finländska universitet. Åbo Akademis LUMA-center koordinerar hela landets svenskspråkiga verksamhet i samråd med Skolresurs, ett resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan.

Verksamheten vid LUMA-centren riktar sig till elever från förskola till gymnasiet, samt även till lärare. Lärarna erbjuds fortbildning medan verksamheten riktad till eleverna omfattar bl.a. de väldigt populära skolbesöken. Centret upprätthåller också en materialbank som stöder lärarna i deras arbete. Slutmålet är att få eleverna entusiastiskt intresserade av vetenskaper och teknologi och uppmuntra dem till fortsatta studier inom de områdena.

Vid Åbo Akademi är LUMA-centret placerat vid Centret för livslångt lärande (CLL).

LUMA-center Finland-nätverket har redan i flera års tid arrangerat så kallade LUMA-dagar, ett årligt återkommande riksomfattande symposium som samlar lärare, studerande, lärarutbildare, samarbetspartners samt personal från de olika LUMA-centren i Finland. LUMA-dagarna 2020 skulle ha ordnats i Otnäs i Esbo 3-5.6.2020, men på grund av coronaviruset flyttas symposiet fram till sommaren 2021.

LUMA-center Åbo Akademi ordnar också vetenskapskalas för barn, även om de nu är tillfälligt inställda.

Uppdaterad 18.5.2020