Skriv här det du söker efter!

Donationer ska boosta barn och ungas intresse för vetenskaper och teknologi

Donationsmedel från den senaste medelinsamlingen stöder bland annat LUMA-center Åbo Akademi. Centrets syfte är att stöda och motivera intresset för matematik, naturvetenskaper och teknologi hos barn och unga från förskola till gymnasiet. Slutmålet är att få eleverna entusiastiskt intresserade av vetenskaper och teknologi och uppmuntra dem till fortsatta studier inom de områdena.

Verksamheten riktar sig till både lärarna och eleverna. Lärarna erbjuds fortbildning medan verksamheten riktad till eleverna omfattar bl.a. de väldigt populära skolbesöken. Centret upprätthåller också en materialbank som stöder lärarna i deras arbete.

Verksamheten är nationellt organiserad under LUMA-center Finland, som fungerar som en paraplyorganisation för regionala LUMA-centra placerade vid alla finska universitet. Verksamheten av LUMA-center Åbo Akademi är riktad till det regionala Svenskfinland.

Uppdaterad 10.5.2019