Skriv här det du söker efter!

Att vara mentor – en nyttig process

Att vara mentor – en nyttig process


Annika Sundbäck-Lindroos var mentor i KarriärKontakt 2021. Nedan delar hon med sig av sina tankar om mentorskapet, varför hon gick med och vad hon fick ut av det.


Varför blev du mentor?

Annika Sundbäck-Lindroos, mentor 2021Jag tror på kraften i människomöten och nätverk, kring ämnen som fängslar och engagerar. Har nog en pulserande pedagogisk ådra och tycker om att stöda och uppmuntra andra till att nå sin potential. Det känns fint att se människor växa, lära sig nytt, bli glada och nöjda.
Om man får citera sina barn har de sagt ”man kan lita på att du kommer med goda råd – och vid slutförda uppgifter ger en varm applåd”.

Vad fick du ut av att vara mentor?
Mentorskapet växte till något helt utöver min förutfattade uppfattning. Tänkte först att det eventuellt kunde vara litet betungande och var orolig för att jag inte skulle ha tillräckligt med tid. Istället känns det nu som att det kanske blev en dialog och professionell vänskap för livet.

Personligen blev jag överraskad över insikten att jag gick omkring och bar på en enorm källa av tyst, värdefull kunskap inom mitt område. Det gjorde också att jag egentligen sällan behövde förbereda mig för mentorträffarna, utan det räckte att jag helt enkelt delade med mig av mina minnen och iakttagelser från olika arbetsgivare och -uppgifter.

Vi diskuterade för- och nackdelar med olika arbetsprofiler och jag fick analysera vad jag hade lärt mig inom alla olika jobb. Det var också givande att reflektera över vilka val man har gjort och varför. Det var en mycket nyttig process också för mig själv, med ökad självkännedom som följd.

Säkerligen fick jag också bekräftelse på ett personligt plan i min professionella identitet, det är ju sällan någon utomstående lär känna en så noggrant i rent yrkesmässig bemärkelse som i ett mentorförhållande.

Vad var det bästa i samarbetet med din adept?
Vårt mentorsamarbete var väldigt smidigt och okomplicerat, och samtidigt också roligt. Det visade sig att vi verkligen hade väldigt liknande intressen inom vårt område, vilket ledde till flera spontana samtalsämnen. Tiden kändes aldrig lång och vi kunde hamna in i långa pratstunder bara genom att berätta hurdana våra senaste arbetsveckor hade varit.

Det fanns likheter också mellan våra personlighetsdrag och vi kunde ha mycket utbyte av att analysera hur vi agerar i olika situationer på arbetsplatsen och hur vi t.ex. reagerar i konflikter.

Skulle du rekommendera någon annan att bli mentor?
Det skulle jag varmt rekommendera!

Uppdaterad 19.5.2022