Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademi personalrörlighet

Låt vår expert hjälpa din organisation

 

Åbo Akademis personalrörlighetsprogram är ett program mellan Åbo Akademi och näringslivet och samhället.

Programmet
 • Ökar möjligheterna till kunskapsutbyte och teknologiöverföring.
 • För fram nya idéer, forskningsuppslag och sätt att arbeta.
 • Skapar och stärker långsiktiga samarbeten.
 • Ökar forskningens och universitetsutbildningarnas samhällsrelevans.
 • Ger positiv effekt åt alla parter.

 

Vi erbjuder din organisation
 • Ett brett utbud av och tillgång till den senaste kunskapen/forskningsresultaten i din bransch. Våra experter representerar ett brett spektrum av vetenskapsgrenar.
 • Ett flexibelt och smidigt sätt att dela kunskap och utnyttja resurserna för utveckling i ditt företag. Våra experter jobbar utan kostnad för dig och din organisation i sex månader, en dag/vecka (eller motsvarande).
 • Kanaler för kunskapsdelning och långsiktigt samarbete som stärker framtidsutsikterna för båda organisationerna.

 

Kriterier för värdorganisationen
 • Värdorganisationen utser en mentor för den ÅA-anställda.
 • Värdorganisationen erbjuder en fysisk arbetspunkt för den ÅA-anställda.
 • Värdorganisationen deltar i en responsenkät och intervjuer om erfarenheterna av rörlighetsprogrammet.

 

Registrera dig

Registrera dig för ett samarbete med Åbo Akademi genom att fylla i en blankett så kontaktar vi dig för att diskutera mera.

För ytterligare information, kontakta staffmobility@abo.fi

 
Samarbeta med oss för gemensam samhällsrelevans!

Uppdaterad 17.10.2018