Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademi personrörlighet

Universitetet och samhället i samverkan

Åbo Akademis personrörlighetsprogram är ett kunskapsutbytes program mellan Åbo Akademi, näringslivet och samhället. Akademisk och stödpersonal kan medverka.

Programmets mål

 • Ömsesidigt kunskapsutbyte och teknologiöverföring
 • Ge nya idéer och sätt att arbeta
 • Skapa och stärka långsiktigt samarbete
 • Öka samverkan mellan samhället och universitetet
 • Ger positiv effekt åt alla parter.

 

Vi erbjuder din organisation

 • Ett flexibelt och smidigt sätt att dela kunskap och utnyttja resurserna för utveckling av både företaget/organisationen och universitetet
 • Placeringen är tänkt vara i sex månader, en dag/vecka (eller motsvarande)
 • Kanaler för kunskapsdelning och långsiktigt samarbete som stärker framtidsutsikterna för båda organisationerna

 

Kriterier för värdorganisationen

 • Värdorganisationen utser en mentor för den ÅA-anställda
 • Värdorganisationen är medveten om att den ÅA-anställda inte är ersättande personal
 • Värdorganisationen deltar i en responsenkät och intervjuer om erfarenheterna av rörlighetsprogrammet

 

 

Registrera dig

Registrera dig för ett samarbete med Åbo Akademi genom att fylla i en blankett så kontaktar vi dig för att diskutera mera.

För ytterligare information, kontakta staffmobility@abo.fi

 
Samarbeta med oss för gemensam samhällsrelevans!

Uppdaterad 6.5.2019