Skriv här det du söker efter!

Utbildningsledarskap 2024

Utbildningsledarskap 2024

Tid

1.2.2024–1.7.2025

Budget

63 689 euro

Åbo Akademis del av budgeten

63 389 euro (100%)

Kontakta oss

Roland Träskelin

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande
Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal