Skriv här det du söker efter!

Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset

Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset

Tid:

1.5.2020–31.1.2021

Finansiär:

  • Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)

Budget:

120 000 euro

Övriga projektparter:

  • Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
  • Juridiska fakulteten vid Åbo universitet
  • Europeiska institutet för kriminalpolitik
  • Migrationsinstitutet

Åbo Akademis del av budgeten:

48 644 euro (41%)

De sammantagna konsekvenserna av ändringarna i utlänningslagen och dess tillämpningspraxis för ställningen för dem som sökt och beviljas internationellt skydd

När det gäller internationellt skydd har det under de senaste åren beretts ändringar i utlänningslagen (301/2004) som separata projekt, utan att ändringarnas sammantagna konsekvenser för ställningen för dem som ansökt om och beviljas internationellt skydd har granskats som en helhet. De talrika, separata ändringarna i utlänningslagen har gjort det svårt att få en helhetsbild av situationen. I detta forskningsprojekt utreds hurdana konsekvenser ändringarna i utlänningslagen och dess tillämpningspraxis har haft för den rättsliga ställningen för dem som söker och beviljas internationellt skydd. I synnerhet granskas ändringarnas konsekvenser för barnens ställning och tillgodoseendet av barnets intresse. Undersökningen gäller de ändringar som godkänts eller trätt i kraft under den föregående regeringsperioden (2015–2019).

Forskningsrapporten publicerades 16.2.2021. En länk till rapporten finns här.

Forskare:

Elina Pirjatanniemi, Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
Kristiina Vainio, Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
Anne Alvesalo-Kuusi, Juridiska fakulteten vid Åbo universitet
Maija Helminen, Juridiska fakulteten vid Åbo universitet
Natalia Ollus, Europeiska institutet för kriminalpolitik
Inka Lilja, Europeiska institutet för kriminalpolitik
Outi Lepola, Migrationsinstitutet

Projektparter:

Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
Juridiska fakulteten vid Åbo universitet
Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)
Migrationsinstitutet

Kontakt: professor Elina Pirjatanniemi, elina.pirjatanniemi@abo.fi