Skriv här det du söker efter!

Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset

Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset

Tid

1.5.2020–31.1.2021

Övriga projektparter

 • Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
 • Juridiska fakulteten vid Åbo universitet
 • Europeiska institutet för kriminalpolitik
 • Migrationsinstitutet
 • Finansiär

 • Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)
 • Budget

  120 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  48 644 euro (41%)

  De sammantagna konsekvenserna av ändringarna i utlänningslagen och dess tillämpningspraxis för ställningen för dem som sökt och beviljas internationellt skydd

  När det gäller internationellt skydd har det under de senaste åren beretts ändringar i utlänningslagen (301/2004) som separata projekt, utan att ändringarnas sammantagna konsekvenser för ställningen för dem som ansökt om och beviljas internationellt skydd har granskats som en helhet. De talrika, separata ändringarna i utlänningslagen har gjort det svårt att få en helhetsbild av situationen. I detta forskningsprojekt utreds hurdana konsekvenser ändringarna i utlänningslagen och dess tillämpningspraxis har haft för den rättsliga ställningen för dem som söker och beviljas internationellt skydd. I synnerhet granskas ändringarnas konsekvenser för barnens ställning och tillgodoseendet av barnets intresse. Undersökningen gäller de ändringar som godkänts eller trätt i kraft under den föregående regeringsperioden (2015–2019).

  Forskningsrapporten publicerades 16.2.2021. En länk till rapporten finns här.

  Forskare:

  Elina Pirjatanniemi, Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
  Kristiina Vainio, Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
  Anne Alvesalo-Kuusi, Juridiska fakulteten vid Åbo universitet
  Maija Helminen, Juridiska fakulteten vid Åbo universitet
  Natalia Ollus, Europeiska institutet för kriminalpolitik
  Inka Lilja, Europeiska institutet för kriminalpolitik
  Outi Lepola, Migrationsinstitutet

  Projektparter:

  Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi
  Juridiska fakulteten vid Åbo universitet
  Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)
  Migrationsinstitutet

  Kontakt: professor Elina Pirjatanniemi, elina.pirjatanniemi@abo.fi