Kirjoita tähän hakemasi!

Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset

Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset

Aika

1.5.2020–31.1.2021

Hankepartnerit/Osatoteuttajat

 • Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti
 • Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
 • Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Rahoittaja

 • Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS)
 • Budjetti

  120 000 €

  Åbo Akademin osuus budjetista

  48 644 € (41%)

  Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä suojaa hakeneiden ja saavien asemaan

  Ulkomaalaislakiin (301/2004) on kansainvälisen suojelun osalta tehty viime vuosina muutoksia useina erillisinä hankkeina, ilman että muutosten yhteisvaikutusta on tarkasteltu kokonaisuutena. Lukuisat erilliset muutokset ovat vaikeuttaneet kokonaiskuvan hahmottamista. Tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia yhteisvaikutuksia ulkomaalaislakiin ja sen soveltamiskäytäntöön tehdyillä muutoksilla on ollut kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saavien asemaan. Erityisesti tarkastellaan, onko niillä ollut vaikutusta lasten asemaan ja lapsen edun toteutumiseen. Ajallisesti tutkimuksen kohteeksi on rajattu viime hallituskauden aikana (2015–2019) hyväksytyt tai voimaan tulleet muutokset.

  Tutkimusraportti julkaistiin 16.2.2021. Avaa raportti tästä linkistä.

  Tutkijat:

  Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti
  Kristiina Vainio, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti
  Anne Alvesalo-Kuusi, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
  Maija Helminen, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
  Natalia Ollus, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
  Inka Lilja, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
  Outi Lepola, Siirtolaisuusinstituutti

  Hankepartnerit:

  Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti
  Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
  Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)
  Siirtolaisuusinstituutti

  Lisätietoja: professori Elina Pirjatanniemi, elina.pirjatanniemi@abo.fi