Kirjoita tähän hakemasi!

Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset

Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset

Aika:

1.5.2020–31.1.2021

Rahoittaja:

  • Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS)

Budjetti:

120 000 €

Hankepartnerit/Osatoteuttajat:

  • Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti
  • Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
  • Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
  • Siirtolaisuusinstituutti

Åbo Akademin osuus budjetista:

48 644 € (41%)

Ulkomaalaislain ja sen soveltamiskäytännön muutosten yhteisvaikutukset kansainvälistä suojaa hakeneiden ja saavien asemaan

Ulkomaalaislakiin (301/2004) on kansainvälisen suojelun osalta tehty viime vuosina muutoksia useina erillisinä hankkeina, ilman että muutosten yhteisvaikutusta on tarkasteltu kokonaisuutena. Lukuisat erilliset muutokset ovat vaikeuttaneet kokonaiskuvan hahmottamista. Tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia yhteisvaikutuksia ulkomaalaislakiin ja sen soveltamiskäytäntöön tehdyillä muutoksilla on ollut kansainvälistä suojelua hakeneiden ja saavien asemaan. Erityisesti tarkastellaan, onko niillä ollut vaikutusta lasten asemaan ja lapsen edun toteutumiseen. Ajallisesti tutkimuksen kohteeksi on rajattu viime hallituskauden aikana (2015–2019) hyväksytyt tai voimaan tulleet muutokset.

Tutkimusraportti julkaistiin 16.2.2021. Avaa raportti tästä linkistä.

Tutkijat:

Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti
Kristiina Vainio, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti
Anne Alvesalo-Kuusi, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
Maija Helminen, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
Natalia Ollus, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
Inka Lilja, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
Outi Lepola, Siirtolaisuusinstituutti

Hankepartnerit:

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)
Siirtolaisuusinstituutti

Lisätietoja: professori Elina Pirjatanniemi, elina.pirjatanniemi@abo.fi

Ota yhteyttä