Skriv här det du söker efter!

Språksilta

Språksilta

Tid

15.5.2023–30.6.2025

Finansiär

 • Utbildningsstyrelsen
 • Budget

  63 173 euro

  Den övergripande målsättningen för fortbildningshelheten är att stöda lärarna i deras undervisningsuppdrag i det andra inhemska språket, finska eller svenska. Deltagarna erbjuds aktuell forskning, kunskap och modeller för att motivera och inspirera till språkinlärning.

  Kontakta oss

  Sanna West

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande

  Jessica Smulter

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal