Skriv här det du söker efter!

Jessica Smulter

Jessica Smulter

Jessica Smulter

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

jessica.smulter@abo.fi

Tfn +358 505697439

Forskningsprofil