Skriv här det du söker efter!

Specialskyddets många ansikten

ROVU

Tid:

1.9.2021–31.8.2025

Finansiär:

  • Finlands Akademi

Projektägare:

Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi

Budget:

714 285 euro

Åbo Akademis del av budgeten:

214 283 euro (30%)

Specialskyddets många ansikten: En granskning av utsatthetens roll i mänskliga rättigheter och straffrätt

Genom att stater alltmer förväntas använda sina straffrättssystem för att skydda mänskliga rättigheter interagerar internationella mänskliga rättigheter idag med nationella straffrättssystem på ett sätt som är utan motstycke. Ofta sker detta i det uttryckliga syftet att skydda utsatta gruppers rättigheter. Genom doktrinforskning och intervjuer utforskar ROVU (genomfört av Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi) utmaningarna och möjligheterna med utökandet av särskilt skydd för utsatta genom straffrätten. Genom att klargöra elementen i detta särskilda skydd förväntas projektet bidra till en nyskapande konceptualisering av utsatthet som en rättslig variabel i straffrätten, vilket kommer att ha en både vetenskaplig och samhällelig effekt genom att i det långa loppet leda till mer nyanserad lagstiftning och riktlinjer om utsatthet.

Forskare:

Elina Pirjatanniemi, professor, föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter
Lisa Grans, postdoktoral forskare
Mikaela Heikkilä, universitetslärare
Maija Mustaniemi-Laakso, doktorand