Kirjoita tähän hakemasi!

Erityissuojelun monet kasvot

Erityissuojelun monet kasvot

Aika

1.9.2021–31.8.2025

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti

Rahoittaja

 • Suomen Akatemia
 • Budjetti

  714 285 €

  Åbo Akademin osuus budjetista

  214 283 € (30%)

  Erityissuojelun monet kasvot: Ajatuksia haavoittuvuuden rooleista ihmisoikeuksissa ja rikosoikeudessa

  Koska valtioiden odotetaan yhä enemmän käyttävän rikosoikeutta ihmisoikeuksien suojelemiseksi, kansainväliset ihmisoikeudet ovat nykyään ennennäkemättömällä tavalla vuorovaikutuksessa kansallisten rikosoikeusjärjestelmien kanssa. Tarkoituksena on usein nimenomaisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksien suojelu rikosoikeudellisten rakenteiden kautta. Selventämällä tämän kehityksen elementtejä, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin toimeenpanema ROVU-tutkimusprojekti tutkii erityissuojan laajentamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Hankkeen odotetaan myötävaikuttavan haavoittuvuuden käsitteen kehittymiseen uutena ja moniulotteisena rikosoikeudellisena muuttujana, jolla on sekä tieteellistä että yhteiskunnallista vaikutusta ja jota pitkällä aikavälillä voidaan hyödyntää haavoittuvuutta koskevan lainsäädännön ja suuntaviivojen kehittämisessä.

  Tutkijat:

  Elina Pirjatanniemi, professori, Ihmisoikeusinstituutin johtaja
  Lisa Grans, tutkijatohtori
  Mikaela Heikkilä, yliopisto-opettaja
  Maija Mustaniemi-Laakso, tohtorikoulutettava