Skriv här det du söker efter!

Resiliens i småbarnspedagogiken – aktörskap, tillhörighet och medkänsla

Resiliens i småbarnspedagogiken – aktörskap, tillhörighet och medkänsla

Tid

1.6.2023–31.7.2027

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Svenska Kulturfonden
 • Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne
 • Det här forskningsprojektet handlar om hur olika aspekter av resiliens (kapaciteten att hantera förändring, utmaning och motgång) tar sig uttryck i barns dagliga liv inom småbarnspedagogiken. Forskningsintresset riktas särskilt mot hur resiliens konkretiseras i barns aktörskap, tillhörighet och medkänsla i de tre verksamhetsområdena hållbarhetsfostran, åskådningsfostran och lek.

  Forskningen har en etnografisk design där forskningsmaterialet består av bland annat deltagande observationer, intervjuer, barns teckningar och berättelser. Materialet skapas i samverkan med barn, personal och studerande vid fyra småbarnspedagogiska enheter runt om i Svenskfinland.

  Forskningen bedrivs av en forskningsgrupp under ledning av universitetsforskare Ann-Christin Furu vid utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Linda Eriksson är doktorand, Siv Lundström fungerar som forskare och professor Mia Heikkilä är vetenskapligt ansvarig för projektet. Projektet pågår under åren 2023–2027 och har beviljats finansiering från Högskolestiftelsen i Österbotten, Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

  Länk till projektets dataskyddsmeddelande finns här.

  Kontakta oss

  Christin Furu

  Universitetsforskare 

  i småbarnspedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier