Skriv här det du söker efter!

Projekt Skrivkompetens

Projekt Skrivkompetens

Tid:

1.1.2014–31.12.2018

Finansiär:

  • Svensk österbottniska samfundet
  • Aktiastiftelsen
  • Högskolestiftelsen i Österbotten

Övriga projektparter:

  • Stockholms universitet
  • University of Massachusetts Boston

Projektet Skrivkompetens bildades år 2014 och är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Stockholms universitet. Syftet med projektet är att studera grundskole- och gymnasieelevers samt universitetsstudenters skriv- kompetens på svenska i olika språkmiljöer i Finland och Sverige för att stötta skriftspråksutveckling på svenska.

Kontakta oss

Siv Björklund

Professor 

i språkbad och flerspråkighet

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

siv.bjorklund@abo.fi

Tfn +358 504425595