Skriv här det du söker efter!

Projekt Skrivkompetens

Projekt Skrivkompetens

Tid

1.1.2014–31.12.2018

Övriga projektparter

 • Stockholms universitet
 • University of Massachusetts Boston
 • Finansiär

 • Svensk österbottniska samfundet
 • Aktiastiftelsen
 • Högskolestiftelsen i Österbotten
 • Projektet Skrivkompetens bildades år 2014 och är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Stockholms universitet. Syftet med projektet är att studera grundskole- och gymnasieelevers samt universitetsstudenters skrivkompetens på svenska i olika språkmiljöer i Finland och Sverige för att stötta skriftspråksutveckling på svenska.

  Kontakta oss

  Siv Björklund

  Professor 

  i språkbad och flerspråkighet

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida