Looking for something specific? Use our search engine!

Projekt Skrivkompetens

Projekt Skrivkompetens

Time

1.1.2014–31.12.2018

Project partners

  • Stockholms universitet
  • University of Massachusetts Boston
  • Funded by

  • Svensk österbottniska samfundet
  • Aktiastiftelsen
  • Högskolestiftelsen i Österbotten
  • Projektet Skrivkompetens bildades år 2014 och är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Stockholms universitet. Syftet med projektet är att studera grundskole- och gymnasieelevers samt universitetsstudenters skrivkompetens på svenska i olika språkmiljöer i Finland och Sverige för att stötta skriftspråksutveckling på svenska.