Looking for something specific? Use our search engine!

Projekt Skrivkompetens

Projekt Skrivkompetens

Time:

1.1.2014–31.12.2018

Funded by:

  • Svensk österbottniska samfundet
  • Aktiastiftelsen
  • Högskolestiftelsen i Österbotten

Project partners:

  • Stockholms universitet
  • University of Massachusetts Boston

Projektet Skrivkompetens bildades år 2014 och är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Stockholms universitet. Syftet med projektet är att studera grundskole- och gymnasieelevers samt universitetsstudenters skriv- kompetens på svenska i olika språkmiljöer i Finland och Sverige för att stötta skriftspråksutveckling på svenska.

Contact us

Siv Björklund

Professor,  i språkbad

siv.bjorklund@abo.fi

Tel. +358 504425595