Skriv här det du söker efter!

Projekt för att minska avståndet mellan akademisk intention och aktion bland finlandssvenska studerande

Projekt för att minska avståndet mellan akademisk intention och aktion bland finlandssvenska studerande

Tid

1.5.2023–31.7.2025

Finansiär

 • Svenska folkskolans vänner rf.
 • Svenska kulturfonden (November / Vetenskaplig forskning år 2023)
 • Inom projektet INTAKT undersöker vi vad som orsakar prokrastinering (d.v.s. problematiskt uppskjutandebeteende) bland högskolestuderande vid Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan Hanken, Novia och Arcada. Tillsammans med studenter samskapar vi en digital intervention för att ge stöd åt studenten i situationen när de prokrastinerar.

  Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

  Kontakta oss

  Daniel Ventus (Ansvarig forskare)

  Projektledare 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Joachim Högväg

  Planerare 

  Experience Lab

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal