Looking for something specific? Use our search engine!

Projekt för att minska avståndet mellan akademisk intention och aktion bland finlandssvenska studerande

Projekt för att minska avståndet mellan akademisk intention och aktion bland finlandssvenska studerande

Time

1.5.2023–31.7.2025

Funded by

 • Svenska folkskolans vänner rf.
 • Svenska kulturfonden (November / Vetenskaplig forskning år 2023)
 • Inom projektet INTAKT undersöker vi vad som orsakar prokrastinering (d.v.s. problematiskt uppskjutandebeteende) bland högskolestuderande vid Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan Hanken, Novia och Arcada. Tillsammans med studenter samskapar vi en digital intervention för att ge stöd åt studenten i situationen när de prokrastinerar.

  Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

  Contact us

  Daniel Ventus (Principal Investigator)

  Project Leader 

  Experience Lab

  Faculty of Education and Welfare Studies

  Joachim Högväg

  Planner 

  Experience Lab

  Faculty of Education and Welfare Studies
  To the project website To the project page in the research portal of Åbo Akademi University