Skriv här det du söker efter!

Politikens personifiering: institutionella effekter på relationen parti-väljare och partisystem

Politikens personifiering: institutionella effekter på relationen parti-väljare och partisystem

Tid

1.1.2014–31.12.2019

Projektet undersöker hur kandidatcentrerade valsystem format väljarbeteendet i europeiska länder sedan 1960-talet fram till i dag. Att förändringar har skett kan förstås mot bakgrund av politikens personifiering som innebär att kandidater i högre utsträckning bedriver egna kampanjer för att försöka locka personröster och att medborgarna allt mera röstar på kandidater på basis av deras personliga egenskaper snarare än deras partitillhörighet. Såväl väljarbeteende på individnivå som valdeltagande, partival och väljarrörlighet på aggregerad nivå analyseras.

Kontakta oss

Peter Söderlund

Äldre universitetslektor 

i statskunskap, särskilt statsvetenskaplig metod

Samhällsvetenskaper

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik