Looking for something specific? Use our search engine!

Politikens personifiering: institutionella effekter på relationen parti-väljare och partisystem

Politikens personifiering: institutionella effekter på relationen parti-väljare och partisystem

Time

1.1.2014–31.12.2019

Projektet undersöker hur kandidatcentrerade valsystem format väljarbeteendet i europeiska länder sedan 1960-talet fram till i dag. Att förändringar har skett kan förstås mot bakgrund av politikens personifiering som innebär att kandidater i högre utsträckning bedriver egna kampanjer för att försöka locka personröster och att medborgarna allt mera röstar på kandidater på basis av deras personliga egenskaper snarare än deras partitillhörighet. Såväl väljarbeteende på individnivå som valdeltagande, partival och väljarrörlighet på aggregerad nivå analyseras.