Skriv här det du söker efter!

Participation in Long-Term Decision-Making

Participation in Long-Term Decision-Making

Tid

1.1.2017–31.12.2021

Projektägare

Åbo Universitet

Övriga projektparter

 • Naturresursinstitutet
 • Tammerfors universitet
 • Finansiär

 • Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi
 • Budget

  4 500 000 euro

  Deltagande i långsiktigt beslutsfattande (PALO) är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt som analyserar konkreta problem med att fatta långsiktiga beslut. Projektets syfte är att stärka demokratin genom att utveckla bättre metoder för medborgardeltagande och samhälleligt beslutsfattande. Genom att förnya politikens praxis kan långsiktiga konsekvenser och kommande generationer bättre tas i beaktande, vilket gör besluten mer varaktiga och mer rättvisa. PALO-konsortiet består av fyra organisationer: Åbo universitet, Naturresursinstitutet, Åbo Akademi och Tammerfors universitet. Den mångvetenskapliga forskningsgruppen består av statsvetare, miljöforskare, psykologer, beteendeekonomer och filosofer. Det fyraåriga projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi. RSF finansierar långsiktig och programbaserad forskning, vars syfte är att ta fram konkreta lösningar på de stora utmaningar som det finländska samhället står inför idag.

  Kontakta oss

  Lauri Rapeli

  Forskningschef 

  vid institutet för samhällsforskning

  Institutet för samhällsforskning

  Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
  Till projektets webbsida