Kirjoita tähän hakemasi!

Participation in Long-Term Decision-Making

Participation in Long-Term Decision-Making

PALO

Aika:

1.1.2017–31.12.2021

Rahoittaja:

  • Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi

Koordinaattori/Päätoteuttaja:

Åbo Universitet

Budjetti:

4 500 000 €

Hankepartnerit/Osatoteuttajat:

  • Naturresursinstitutet
  • Tammerfors universitet

Deltagande i långsiktigt beslutsfattande (PALO) är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt som analyserar konkreta problem med att fatta långsiktiga beslut. Projektets syfte är att stärka demokratin genom att utveckla bättre metoder för medborgardeltagande och samhälleligt beslutsfattande. Genom att förnya politikens praxis kan långsiktiga konsekvenser och kommande generationer bättre tas i beaktande, vilket gör besluten mer varaktiga och mer rättvisa. PALO-konsortiet består av fyra organisationer: Åbo universitet, Naturresursinstitutet, Åbo Akademi och Tammerfors universitet. Den mångvetenskapliga forskningsgruppen består av statsvetare, miljöforskare, psykologer, beteendeekonomer och filosofer. Det fyraåriga projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi. RSF finansierar långsiktig och programbaserad forskning, vars syfte är att ta fram konkreta lösningar på de stora utmaningar som det finländska samhället står inför idag.

Ota yhteyttä

Lauri Rapeli

Forskningschef 

vid institutet för samhällsforskning

Institutet för samhällsforskning

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

lauri.rapeli@abo.fi

Puh. +358 503037271