Kirjoita tähän hakemasi!

Participation in Long-Term Decision-Making

Participation in Long-Term Decision-Making

Aika

1.1.2017–31.12.2021

Koordinaattori/Päätoteuttaja

Åbo Universitet

Hankepartnerit/Osatoteuttajat

  • Naturresursinstitutet
  • Tammerfors universitet
  • Rahoittaja

  • Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi
  • Budjetti

    4 500 000 €

    Deltagande i långsiktigt beslutsfattande (PALO) är ett mångvetenskapligt forskningsprojekt som analyserar konkreta problem med att fatta långsiktiga beslut. Projektets syfte är att stärka demokratin genom att utveckla bättre metoder för medborgardeltagande och samhälleligt beslutsfattande. Genom att förnya politikens praxis kan långsiktiga konsekvenser och kommande generationer bättre tas i beaktande, vilket gör besluten mer varaktiga och mer rättvisa. PALO-konsortiet består av fyra organisationer: Åbo universitet, Naturresursinstitutet, Åbo Akademi och Tammerfors universitet. Den mångvetenskapliga forskningsgruppen består av statsvetare, miljöforskare, psykologer, beteendeekonomer och filosofer. Det fyraåriga projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi. RSF finansierar långsiktig och programbaserad forskning, vars syfte är att ta fram konkreta lösningar på de stora utmaningar som det finländska samhället står inför idag.