Skriv här det du söker efter!

Nordiskt nätverk – Röst, retorik och relationer

Nordiskt nätverk – Röst, retorik och relationer

Projektägare

Åbo Akademi

Övriga projektparter

 • Universitetet i Sørøst Norge (USN)
 • Lunds universitet
 • Uppsala universitet
 • Umeå universitet
 • NTNU
 • Islands universitet
 • Samarbetsparter

 • Institution: Wasa Teater
 • Finansiär

 • Nordplus Higher Education som administreras av USN
 • Svenska kulturfonden i Finland har stött arbetsgruppen som byggt upp nätverket
 • Nätverkets deltagare

  Nätverket RRR har som mål att utveckla och dela kunskap om professionell muntlighet som ett eget ämnesövergripande kunskapfält omfattande röst och röstvård, retorik och förmedling, samt verbal och nonverbal kommunikation. Nätverket koordineras från Åbo Akademi, fakultet för pedagogik och välfärdsstudier. Initierat av Anna-Lena Østern, Ria Heilä-Ylikallio (Åbo Akademi) och Kristin Solli Schøien (Universitetet i Sør-øst Norge). Nätverket har 20 deltagare från Finland, Norge, Sverige och Island. Alla deltagare har expertis inom något delområde av RRR, och alla är professionsutövare och eller forskare knutna till lärarutbildning.

  Nätverket koordineras av  Anna-Lena Østern, Kristin Solli Schøien och Ria Heilä-Ylikallio.

  Nätverket är inspirerat av performativ forskning, med utgångspunkt i praktik och  med bruk av konstnärliga metoder/estetiska ingångar til lärande. Retorikens metaspråk ger begrepp att använda för att tala om, dryfta och beskriva det muntliga uttrycket. Praktiknära forskning och medforskning är karakteristiska drag i nätverkets verksamhet. Nätverket är transdiciplinärt, tvärvetenskapligt, men med ett huvudfokus på lärarutbildning och lärare i förhållande till professionell utveckling och handledning.

  Nätverkets arbetsformer

  Varje institution deltar på det sätt deltagarna önskar.
  En möjlighet är att bilda en arbetsgrupp vid den enskilda institutionen.
  En deltagare kan undervisa i praktiken.
  En deltagare kan efter överenskommelse observera en annan deltagares undervisning och forska på den.
  En deltagare kan föreslå gemensamt projekt på nordisk bas.
  Nätverket kan anordna/föreslå seminarier, digitala möten och möjlig konferens.
  Nätverket kan arrangera skrivverkstad, workshop etc.
  En eller flera forskargrupper kan bildas inom eller med stöd av nätverket.

  Nätverkets livstid

  Nätverket upphör när deltagarna bestämmer.

   

  TILL NÄTVERKETS DELTAGARE

  Kontakta oss

  Ria Heilä-Ylikallio

  Professor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida