Skriv här det du söker efter!

MäRI – sociala robotar som agenter i vården

MäRI – sociala robotar som agenter i vården

MäRI

Tid:

1.6.2020–31.12.2021

Finansiär:

  • Svenska Kulturfonden

Projektägare:

Åbo Akademi

Budget:

200 000 euro

Övriga projektparter:

  • Arcada

Åbo Akademis del av budgeten:

100 000 euro (50%)

Åbo Akademi/Experience Lab och Arcada samarbetar kring projektet MäRI (Människa och Robot-Interaktion) som strävar efter att ta fram evidensbaserad kunskap kring hur vårdtagare och vårdstuderanden upplever mötet med en social, humanoid robot.

Fokus ligger på att förstå hur tillit gentemot roboten upplevs och uttrycks och vilka implikationer det här har för en människocentrerad, etisk design av robotstödda lösningar, som har potentiellt sårbara grupper som målgrupp.

Genom projektet skapas en applikation för utvalda robotplattformar. Arcada och Experience Lab vid samarbetar kring designarbetet och testningen av innehållet i applikationerna inom vården.

När applikationen är klar ska den testas på målgruppen. Målgruppen i detta fall har svenska som modersmål och en viktig del i projektet handlar om just robotarnas förmåga att tala svenska och målgruppens förmåga att förstå och känna tillit till det robotarna säger.

När projektet nått resultat kommer dessa att delges vårdpersonal, vårdlärare, studenter och andra intressenter via de bägge högskolornas nätverk. Hela fältet är i skriande behov av forskningsbaserad kunskap på området.

Projektet Märi är ett viktigt led i att sammanföra och stärka kunskapen kring sociala robotar i Svensk-Finland.

 

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden och projektleds av Susanne Hägglund (ÅA) och Christa Tigerstedt (Arcada).

Kontakta oss

Susanne Hägglund

Verksamhetsledare 

Experience Lab

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

susanne.hagglund@abo.fi

Tfn +358 505581188