Skriv här det du söker efter!
Turun kaupunginkirjasto

Människorättsstäder

Turun kaupunginkirjasto

Människorättsstäder

Tid

1.8.2021–31.12.2022

Projektägare

Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
 • Finansiär

 • Åbo stad
 • Budget

  150 000 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  50 000 euro (33%)

  Människorättsstäder: Ett ramverk för genomförande av mänskliga rättigheter på lokal nivå

  Genomförandet av mänskliga rättigheter på lokal nivå (’localization’) har relativt nyligen fått ökad betydelse inom mänskliga rättigheter. Lokala myndigheter har inte bara en skyldighet att efterleva mänskliga rättigheter utan kan också själva bidra till att utforma mänskliga rättigheter i samarbete med lokala invånare. Ett framstående exempel på detta är grundandet av sk. människorättsstäder.

  Åbo har antagit en aktiv roll ifråga om mänskliga rättigheter. Staden har förbundit sig att uppnå Globala målen för hållbar utveckling (SDGs), trygga barns och andra utsatta gruppers rättigheter samt främja och uppfylla en rad andra mänskliga rättigheter. Åbo stad har däremot inte ännu ett verktyg för att verkställa dessa rättigheter på ett enhetligt sätt. Detta är det huvudsakliga problem som projektet adresserar. Projektets hypotes är att det människorättsbaserade arbetssätt som används av människorättsstäder kunde vara en användbar metod att systematisera arbetet för att uppnå dessa människorättsrelaterade mål. Projektet kommer att erbjuda en gedigen kunskapsbas som gör det möjligt för Åbo stad att avgöra om den vill bli Finlands första människorättsstad. Projektet stöder stadsstrategin i flera avseenden. Det erbjuder ett enhetligt sätt att förebygga exklusion och stöda invånare i utsatt ställning. Det stärker också invånarnas deltagande som en viktig del i stadens nyckelfunktioner, planering och beslutsfattande. Projektets innovativitet ligger i tillämpningen av konceptet människorättsstad i den finska kontexten och i det tillvägagångssätt med gemensamt skapande som används i projektet. Projektet genomförs i samarbete med Åbo stad och centrala berörda aktörer, såsom medborgarorganisationer.

  Forskare:

  Elina Pirjatanniemi, professor, föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter
  Lisa Grans, postdoktoral forskare
  Kristiina Vainio, projektforskare

  Kontakt: Lisa Grans lisa.grans@abo.fi Kristiina Vainio kristiina.vainio@abo.fi

  Länk till projektets webbsida

  Bild: Åbo stad, Gunnar Högnäs